21: Valet av rätt kött i farliga antibiotikatider

23 december, 2018

Bondebloggens julkalender: ”Visste du detta om svenskt lantbruk?”

Många vet att vi måste minska användningen av antibiotika, både bland djur och människor. Men vad är det som är så farligt? Och det här med antibiotika i köttet? Stämmer det att det finns antibiotikarester i köttprodukter som vi äter? 

Nej, det är väldigt sällsynt med antibiotikarester i kött och framförallt är det inte där problemet med antibiotikan ligger. Det finns tydliga regelverk och kontroller som ska förhindra att djur som fått behandling slaktas medan preparaten fortfarande är kvar i kroppen.

Det farliga är inte att äta kött. Inte heller att läkemedelsbehandla djur som behöver det. Det farliga är när man använder antibiotika i onödan. När man har stallsystem och uppfödningsmetoder som inte är bra för djuren utan gör dem sjuka. När man medicinerar stora grupper av djur, fast bara någon av dem är sjuk. Eller när man behandlar på rutin i förebyggande syfte.

Vad som händer är att multiresistenta bakterier utvecklas om vi använder antibiotika i för stor utsträckning. Bakterier som antibiotika inte rår på. Och då står vi där. Med nya bakterier, nya sjukdomar och inget att ta till. Detta drabbar djur men framförallt drabbar det människor. Det här är allvar och det händer nu. Dannmark har stora problem och på andra platser i världen är det ännu värre.

Vi hade en praktikant från Egypten ett tag. Han var veterinär och berättade att i hans hemland fick man ofta utskrivet fyra olika sorters antibiotika om man var sjuk. För att man visste att tre av dem troligen inte skulle fungera… 

Överanvändning av antibiotika är att leka med döden. Faktiskt.

I Sverige har det varit förbjudet att ge antibiotika till djur i annat än medicinskt syfte sedan 1986. Vi har strikta regler för all läkemedelsbehandling och man får inte behandla djur som inte behöver det. Vi har den lägsta antibiotikaanvändningen i hela EU och en mycket genomtänkt djurhållning.

Så för att dra sitt strå till stacken och försöka stoppa en väldigt läskig utveckling kan man alltså lugnt fortsätta äta kött. Men man bör alltid välja svenskt! För både djurs och människors hälsa.

23: Det stora klimathotet?
21: Vad säger de?