Hur får vi fler kommuner att förstå det här?

Ibland undrar man om man hör rätt när nyheterna rullar igång i peltorkåporna. Härom dagen hörde jag något som nästan lät för bra för att vara sant. Det handlade om bebyggelse på åkermark och om att Jönköpings kommun tar sitt ansvar och stoppar framtida exploatering. Härligt! Nu hoppas jag att fler vaknar till och kommer efter. 

Med ökande klimatförändringar och ohållbara odlingsmetoder runt om i världen ligger vi ganska risigt till snart. Stora delar av södra Europa kommer troligen att få allvarliga problem med att producera mat redan i närtid. Vi som bor längre norrut på klotet har bättre förutsättningar och vår jordbruksmark kommer att bli ännu viktigare i framtiden än den redan är. Ändå breder köpcentrum och bostadsområden ut sig alltför lättvindigt på bördig jord.

Skarpare lagstiftning och nationella riktlinjer hade förstås varit det allra bästa men nu går Jönköpings kommun fram lokalt och visar var skåpet ska stå. Beslut har fattats om att inte tillåta bebyggelse på jordbruksmark när kommunen ska växa framöver. Jag applåderar detta med glädje för här har poletten verkligen trillat ner. Det är såhär vi måste jobba om vi ska ha en framtid på sikt. Vi måste sluta exploatera odlingsmarken. Nu!


Linda på en av våra åkrar. En kugge i det svenska matproduktionsmaskineriet.

För mig som bonde är det självklart att man måste värna om marken eftersom det är den som ger oss mat. Vi inom lantbruket vet varför folk förr i tiden jävlades och krånglade och byggde hus och gårdar på steniga åsar och obrukbar mark och absolut inte på åkermarken. Den var ju livet, försörjningen och det som höll svälten borta från stugorna.
Nu har det barkat iväg fullständigt. Det är helt ofattbart att man får fara fram som man gör och att jordbruksmarken är så rättslös som den är. Många tänker inte ens på det här. Man ser det inte, förstår inte det problematiska i att åkerjord försvinner. Jag förstår inte att man inte kan förstå det. Att kunna producera mat handlar ju om överlevnad. Vad är viktigare än det? Fler elektronikbutiker och byggvaruhus?

Jag är inte emot utveckling och utbyggnad. Det handlar inte heller om att vi bönder får problem om vår mark täcks av asfalt och betong. Det handlar om mat. Om jordens resurser som just nu är en mer angelägen fråga än någonsin. Alla vill rädda planeten men väldigt få ser att vi förstör något av det viktigaste vi har. Vad ska vi leva av utan jordbruksmarken? Var ska vi odla allt vi ska äta? Ska vår mat produceras någon annanstans och i så fall var? Av vem och med vilka metoder? Och vad blir priset för oss?

Den jordbruksmark som förstörs kan inte återskapas igen och det börjar bli hög tid att förstå det. Vår svenska mark är guld värd och vi borde värna den på ett helt annat sätt än våra lagar och bestämmelser gör nu.

Enligt en sammanställning som LRF har gjort förstörs 24 kvadratmeter europeisk odlingsmark varje sekund på olika sätt. Varje sekund! I Sverige exploateras ungefär 600 hektar mark varje år enligt samma fakta. Så har det sett ut de senaste decennierna och trenden verkar inte direkt vända.
Ja, vi behöver utveckling och bra infrastruktur och jo, samhällen måste få växa och förändras. Men odlingsbar mark måste värderas mycket, mycket högre. Den får inte förstöras så lättvindigt och i så stor omfattning som nu. Vi har redan flygskam och en massa annan klimatskam men hur vore det med lite mer markskam? Vi måste börja se det som problematiskt att skövla vår egen bördiga jord.
Andra länder som ser följderna av ökad befolkning och minskade odlingsarealer investerar i mark utanför sina egna gränser nu. Här i Sverige där vi har det vi behöver rätt ner under fötterna har vi inte vett att ta vara på det.

Tack Jönköping. Ni har banat väg. Nu är det bara för andra kommuner att falla in i ledet och börja respektera jordbruksmarken på liknande sätt.

HÄR har ATL skrivit om beslutet.

HÄR är LRF-texten som jag hänvisar till.

HÄR och HÄR är två länkar till Sveriges Radio.

HÄR kan man läsa om beslutet på Jönköpings Kommuns hemsida.