Grabbarna har fått föräldrafritt

En dimmig och produktiv dag. Linda och Danne har skiljt av tjurkalvarna från korna och snart ska hela koflocken samlas. Betessäsongen är slut för i år och som alltid ska det bli skönt att få alla på samma ställe igen. 

Det är snart oktober och dags att ta hem korna så alla kommer under tak. För att det ska kunna göras utan diverse romantiska övningar måste vi se till att tjur- och kvigkalvar inte hamnar tillsammans. Antagligen är det alldeles för tidigt för några dräktigheter men man vet ju aldrig och man får inte ta några risker.

På grund av att det är fullbelagt bland våra inköpta tjurar kan vi inte flytta upp tjurkalvarna utan fick ordna en egen avdelning för dem nere i kostallet. Det är inte optimalt tycker jag, eftersom separationen blir lite utdragen. Kor och kalvar ser och hör men kan inte nå varandra. Å andra sidan kanske det är bättre såhär? Att de slipper skiljas så hastigt? Jag vet inte men hursomhelst är kalvarna självständiga nu och behöver inte mjölken längre. Korna börjar bli alltmer trötta på att ha dem i hasorna också, så det är nog inte särskilt dramatiskt för dem. Dessutom blir det inte helt fritt från kalvar bara för att tjurarna skiljs av. Kvigkalvarna får gå kvar hos korna fram till vårvintern eftersom det finns plats där och de inte kan betäcka någon.

Föräldrafritt och lyxmat. Det går ingen nöd på de här killarna direkt och från och med nu får de ungdomsmix som övriga tjurar i deras ålder. Det blir en bra övergång från mjölken som många av dem fortfarande gått runt och snuttat i sig. Visst har de blivit kraftiga och fina?