Det här gör mig svinarg

Tillgång och efterfrågan. Vildsvin finns i överflöd i stora delar av landet och folk vill äta kött som är nyttigt och välsmakande. Djuren ställer till bekymmer och det finns en marknad för maten de ger. Hur kan vi då importera tonvis med vildsvinskött? 

Det är inget nytt att vi har stora problem med vildsvin i Sverige. De orsakar svåra trafikolyckor och förstör grödor och åkermark i en omfattning som knappt går att överblicka varje år. Det råder ingen som helst brist på dessa djur, det kan man enas om var man än står frågor om skyddsjakt, utfodring och vilka arter vi ska ha i vår natur. Hur kan man då importera?

Vi svenskar äter inte så mycket vildsvinskött per person och år (ca ett kilo) men ändå är inte allt som konsumeras av svenskt ursprung. Det tycker jag är extremt tråkigt.

Kött motsvarande 41 000 vildsvin importeras varje år och jag måste säga att det gör mig matt. Jag blir så arg och less. Mycket är så skevt när det gäller livsmedelsimport, särskilt av sådant som vi kan producera själva, men i det här fallet handlar det dessutom om djur vi har i oönskat överflöd. Djur som är till skada för övrig matproduktion.


Det verkar även oklart vart mycket av importköttet tar vägen när det väl kommit hit. Det verkar på något magiskt sätt bli anonymt eller förvandlas till något annat när det passerat den svenska gränsen… Läs mer hos ATL.nu 

41 000 djur är mycket. Det är många individer och mycket mat. Som vanligt handlar det även om ansvar. När vi importerar kött lägger vi djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i händerna på andra nationer. I det här fallet är det 41 000 vildsvin som kunde ha jagats inom ramen för svenskt regelverk, på våra egna utsatta marker och med kött som besiktigats och kontrollerats enligt inhemska, pålitliga livsmedelsrutiner. Vore inte det rätt smart? Med pengar som omsätts inom landet och en minskning av stammen som följd? Förutom en massa fint kött?

HÄR skriver ATL om hur denna import bara fortsätter och det är riktigt intressant. 

I mina trakter är vi än så länge förskonade från vildsvin men jag fasar för att de ska leta sig hit. Jag lider med alla som måste lägga tid och pengar på att freda sina grödor och jag tycker att det borde vara helt självklart att det vildsvinskött vi äter ska komma från den svenska stammen. Dyrt krångel och andra hinder som står i vägen för en bredare och mer lönsam marknad borde ses över. Och varför inte ett omedelbart importstopp?