Rödlistan, Artdatabanken och miljöaktivism

4 februari, 2019

En upprörd bonde ringde till mig igår. Jag tycker det är viktigt att ta sig tid att lyssna eftersom vi lantbrukare ofta är egenföretagare utan anställda. Samtalet handlade om att vi inte har oberoende institutioner och myndigheter längre utan att det är tvärt om.

Jag håller med honom och för att summera hans synpunkter så var han mycket upprörd över att anställda på Sveriges lantbruksuniversitet och Artdatabanken, som driver Rödlistan vilken används för att stoppa bönders arbete, samarbetar med ”miljörörelsen”.

Bakgrund

Bakgrunden till hans sinnestillstånd var han läst att Naturskyddsföreningen har utkommit med en ny rapport som heter ”Från mångfald till enfald”. Och i rapporten, som är negativ till svenskt traditionellt skogsbruk och har icke-demokratiska inslag, tackas en anställd på Artdatabanken i inledningen. Jag har kontrollerat och så här står det:

” Författaren vill rikta ett varmt tack till NN och XX som har bidragit med synpunkter och idéer på rapportens innehåll och utformning”. 

En av ovan är alltså  anställd på Artdatabanken. I inledningen tackar författaren  även en person som  till vardags är anställd på länsstyrelsen i Dalarna för fotografierna i rapporten.

 

Misstag

Under samtalet talade jag om för telefonören att detta inte är ett misstag. För det är inte första gången som Artdatabanken tar aktiv ställning och opinionsbildar. I samband med riksdagsvalet föreslog de på Facebook (se skärmdump) att röstberättigade  ska rösta ”grönt” i riksdagsvalet och tänka på miljön. Artdatabanken ställde sig bakom en stor mängd med organisationer som kampanjar för miljöpartiet och inte drar sig för utomparlamentariska metoder.

 

Jag tror att de flesta bönder vid det här laget insett att vi inte har oberoende myndigheter och institutioner utan det är snarare att likna med barnkalas för vuxna med mycket stora frihetsgrader och sjukt stor makt att ödelägga enskilda individers framtid.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack.
Du har inget bra djuröga!
Pappa, träden är glaserade!