Pappa, träden är glaserade!

31 januari, 2019

Dottern utbrister glatt, titta pappa träden är glaserade! Troligen är det ett stort matintresse som fick henne att koppla isbarken som nu är på träden med uttrycket glaserade. Medger att likheten med ett vällagat revbenspjäll finns där.

 

Men det räcker inte med att titta på matprogram. Ska man upptäcka saker i naturen måste man se naturen. Det jag menar är att många människor bara ser en gräsvall medan andra ser timotej, ängssvingel, rajgräs och klöver. Det krävs både insikt, kunskap och intresse för att se naturen.

Tall som gått av på mitten 🙁

 Nästa steg gällande naturen är att dra slutsatser. Den slutsats jag drog var att isbarken kan bli förödande för några förstagallringar. Träd och grenar kan bli så tunga att de viker sig eller går av. Om inte med en gång så när det börjar att blåsa lite. Inte mycket man kan göra något åt men värt att undersöka eventuell skada.

 

Jag har nu vandrat genom större delen av de gallringar som kan tänkas drabbas och än så länge ser det rätt okej ut. Mycket på grund av att gallringarna utförts försiktigt av en skicklig skördarförare som lyssnade till hur jag som markägare ville ha de. Isbark är vackert men inte mer än så.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack för mig
Rödlistan, Artdatabanken och miljöaktivism
Jag ser det snöar