Europa måste tro vi är dårar

 

Kommer in efter morgonpromenaden där jag hittade ett litet träd som visade sig vara en bok. För att hjälpa den, eller biologisk mångfald, på traven bröt jag av några träd runt om den så att boken får mer ljus.

Väl inne i köket  läser jag en rapport om hur Naturvårdsverken åter igen svartmålar svenskt skogsbruk! De har i dagarna släppt en ny rapport om tillståndet för arter och naturtyper i Sverige. En redovisning till resten av Europa om våra strävanden.

Avsiktlig svartmålning

För att kunna rapportera så  dåliga värden som möjligt använder sig den svenska myndigheten, som nästan enda land, 20 procent av förindustriellt landskap som referensnivå. Följden är att världens bästa skogsbruk framställs som sämst. 

Det är naturligtvis ”forskarna” på den helt opartiska Artdatabanken som gjort rapporten. Men det är myndigheten som ansvarar för beställningen och innehållet.

Vi är nu många som är rejält trött på det vi upplever som en hånflin från såväl personalen på myndigheten som från de politiker som inte styrupp myndigheterna. En stilla undran är hur länge misshandeln av oss naturbrukare kan hålla på innan ni andra får verkligt stora problem?

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!