Avverkar barkborreskadade granar

Skördaren går för fullt och skotaren kommer tätt efter. Jag hade tur. Min granne som avverkar åt Sydved hade några dagar över. De börjar närma sig slutet för denna gång.

 

Som så vanligt var skadan värre än befarat. Man ska alltid tro det värsta. På ett område där vi bara skulle plocka några enstaka skadade träd blev det väldigt tomt på träd och höstplanering är inbokad.

-Rickard, alla träd jag greppar med skördaren tappar barken fick jag höra i telefonen av skördarföraren.

 

Uppskattningsvis landar jag på cirka 200 kubik timmer, 50 kubik kubb, 150 kubik massa och 150 kubik bränsleved.  Tidsåtgången för denna volym kommer troligen ta bort det mesta av nettot. Lägger man sen till tillväxtförlusten på grund av förtida avverkning blir barkborrarna en dålig affär. Men, det kunde vara värre. Det kunde blivit en Nyckelbiotop. Då är all tillväxt för all framtid förlorad.

Jag heter Rickard Axdorff, tack! .