Bo Dockered – sälj Sveaskog

7 maj, 2019

I min serie om försäljningen av Sveaskog och frågorna har jag nu haft turen att få en del draghjälp av Bo Dockered som tidigare varit ordförande i både LRF och i Sveaskog. Det är roligt att fler uttrycker hur de ser på utförsäljningen.

Dockered skriver en debatt i SvD utifrån sin långa erfarenhet rörande försäljningen av Sveaskogs produktiva skogsmark att ”Regeringen bör ta ett nytt samlat grepp kring landsbygdsfrågorna och i detta använda Sveaskogs marker. Men det är små privata skogsägare som bör stå i fokus”

Jag tycker det är mycket intressant att den tidigare ordföranden i såväl LRF som Sveaskog utgår ifrån att utförsäljningen av den produktiva skogsmarken först och främst är en god landsbygdsreform samt en bra affär för staten. Det handlar om möjlighet för landsbygden att utöka anläggningstillgångar, bredda företag, skapa en livskraftigare landsbygd och landsbygdsföretag, stärka äganderätten genom fler ägare som säger ifrån, möjlighet för att minska urbaniseringen och så vidare.

 

Vad gäller statens hushållning med resurser och dess långsiktighet i ägandet, något som vi privata skogsbrukare oftast sätter i första rummet, så skriver Dockered om Sveaskog att …man har huggit ner den skog som nästa generation behövt…

Dockered drar samma slutsats som jag gör. Att detta är en reform som är möjlig och görlig samt att den gynnar alla parter. Han skriver att …Sammantaget bör regeringen ta ett nytt samlat grepp kring i första hand landsbygdsfrågorna och där förutsättningslös använda Sveaskogs marker.

Vill du få en bredare bild om hela utförsäljfrågan av Sveaskog gör du klokt i att läsa tidigare blogginlägg här samt både min och Dockereds debatt på Svenska Dagbladet.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
Nä, jag klimatkompenserar inte…
Sveaskog och egendomsskyddet