Hylla kalhygget på biologiska mångfaldens dag!

22 maj, 2019

Idag är det biologiska mångfaldens dag. För mig som bonde undrar jag lite vad som skiljer denna dag från andra. Möjligen är det så att dagen är till för att ni andra, idag, borde ska tacka oss bönderna lite extra?

 

Biologiskmångfald är till mångt och mycket en produkt av mänsklig närvaro. När vi brukar marken så skapas ett landskap som är mångfasetterat, rikt på många olika nyanser av växtplatser. Detta skapar i sin tur möjlighet för många fler olika växter och djur att överleva och fortplanta sig.  

 

Idag håller jag på att plantera ny skog där den gamla avverkats. Hygget som för många oinsatta människor ser ut som ett månlandskap är en oas för många växter och djur. Öppna miljöer i skogslandskapet är viktiga så kallade exploateringsytor för väldigt många växter och djur. Enligt avdelningen på Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för Biologisk Mångfald, är hyggen lika art- och individrika som exempelvis böndernas myllrande betesmarker.Vill du hitta exempelvis fjärilar så ge dig ut på ett hygge.

Backa bönderna!

Om du på riktigt är ärligt intresserad av Sveriges biologiska mångfald och vill hjälpa till så är det enligt mitt sätt att se det inte rätt väg att stödja olika typer av ekosofiska föreningar, personer eller och uppror som anser att naturen ska sköta sig självt. De tillför minimalt och utväxlingen på dina pengar för den goda saken är minst sagt tveksam. Det är snarare troligt att dina pengar gör mer skada än nytta.

 

Nej, jag föreslår att du ekonomiskt ett själsligt i stället backar Sveriges bönder så gott det går. Varför inte stanna till hos närmsta bonde, stick till han en femhundring och tacka för ett väl  utfört arbete!

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
När SVT väl kommer till landet så förhindrar de bränder!
Det brinner, alle man ur husen!!!