Skogsägarförening uppmanar – bojkotta skogsbolagen

Det är på tok för lågt pris på granmassaveden. Därför uppmanar skogsägarföreningen i norr till säljbojkott. De frågar sig om virkeskartellen nu är så stark att den inte ens behöver prisförhandla med skogsägarföreningarna.

 

Vi är på vår gård på Gotland och städar lite i flygeln. Och där hittar jag en hel hög med pärmar innehållandes upplagor av tidningen Land. I en av pärmarna daterad för trettio år sedan så hittade jag ett referatet (ovan) från Norrbottens läns skogsägarförening. Eftersom priset på granmassaved var så lågt som 280 kronor kubiken, för trettio år sedan,  så uppmanade föreningen till sälj blockad. Sen dess har priset på mjölk fördubblats.

 

Det fanns en tid när skogsägarföreningar tog ställning, när ungdomsförbund kastade ägg och när vuxna män ropade hoppa till landsbygdsministern som fattat tokiga beslut uppenbarade sig på tredje våningen. De senaste tio åren har skogsägarna haft företrädare som medels ”samförstånd” till höger och till vänster försökt att nå framgång. De har lyckats med framgången för alla andra utom för skogsägaren.

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!