IPCC rapporteringen är skamlig och fel

När jag ska ut och röja sätter jag kaffet i halsen. Bönderna, det vil säga sådana som jag, påstås vara ansvariga för en fjärdedel av klimatgasproblemet. Detta enligt rapporteringen från FNs nya klimatrapport IPCC som görs av SVT journalisten Erika Bjerström. Hennes reportage rubrikssätts med ”Från flygskam till bondeskam”. De som ska skämmas är SVT och Bjerström!

 

Sanningen är den att enligt rapporten så är nettoutsläppet 1,5 procent från jord och skogsbruket inklusive all annan användning av jorden! Det räcker med att skumma rapporten så visar den dessa siffror. Känn på siffran 1,5 procent netto. Det är en piss i Mississippi, i det närmaste noll och inget. Det kan lika gärna vara mindre än noll då det alltid finns en felräkning att ta hänsyn till. Att vi klarar av att föda och göda så många utan att påverka klimatet borde ge alla bönder ett stort diplom inte dra en hel yrkeskår i skiten.

 

Hur kan det komma sig att journalisten väljer denna vinkel? Det kan naturligtvis Bjerström bara själv svar på. Men jag tror att det har med bakgrund och umgänge att göra. Man redovisar och rapporterar den verklighetsbild man vill visa upp och då gäller det att beskära den bilden hårt så att den passar in!

 

Jag skäms inte ett dugg. Tvärt om är jag stolt över att vara bonde!

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!