Sänk taxeringsvärdet nu!

4 oktober, 2019

Annars kommer Magdalena Andersson och tar dina pengar. Igår blev jag rik som ett troll. På pappret i alla fall. Då kom den nya fastighetstaxeringen. En värdelös värdering. För mig ja men ingalunda för staten. De, tjuvstaten, kommer troligen i närtid öka skatteintäkten genom att beskatta din jordbruksfastighet baserat på procent av ditt taxeringsvärde. Ladorna ska fyllas.

Klockan tickar på den samhällsbomb som de senaste åren apterats och det kommer bli dyrt och då ska de ”rika och välbeställda” betala alldeles oavsett om kapitalet är fast eller bundet och man knappt har råd att betala löpande räkningar.  

 

Undvik konkurs

Vill du behålla din fastighet föreslår jag att du tar ditt taxeringsvärde under lupp. Försök att hitta anledningar, som stämmer, för att sänka taxeringsvärdet så mycket det bra går och meddela skatteverket detta. När du sitter där kan du ha i åtanke att de enda fastigheterna i Sverige som inte har fastighetsskatt är just lantbruk. Alla andra har det och vi har exempelvis haft ”skogsvårdsavgift” tidigare. Ett beprövat koncept.

 

Opps…

Bli inte förvånad när du vaknar på morgonen, och som vanligt funderar på hur tjuvsamhället tänker jävlas med dig denna dag, om finansminister Magdalena Anderson med ett förnöjt leende förklarar att du ska känna glädje av att bidra till samhällsbygget.

 

Jag repeterar. Det lönsammaste du kan göra idag, för att undvika att staten stjäl ännu mer av dig, är att sänka ditt taxeringsvärde.  

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
Varmrätt eller förrätt
Släpp hästarna loss