Om tallar kunde tala

15 november, 2019

Ers majestät. Om tallar kunde tala skulle han nog ha den titeln. Ers majestät. När jag idag utfodrade mina grisar, vildsvinen, tog jag omvägen till denna pjäs. Frågan är om han inte borde ha ett namn. Kom gärna med förslag.

 

Väster om tallen är det en gammal grusgrop som försörjt både vår gård och andras med grus. Under sig har han sina barn. Det kan mycket väl vara barnbarn. Jag vet inte hur gammal han är men med tanke på att han står på en vad vi på skogsspråk kallar T24 misstänker jag att han har passerat 300 år.

 

Öster om honom ligger en torvmark som dikades med hjälp av statliga pengar. Jag tror att det var på -90 talet. Innan dess så har här handdikas på 30-talet och säkert andra tal också.

Norr om tallen går en väg som knappt syns längre men som heter krut-mo-vägen. Om historien stämmer så har man använt vägen för att köra material för tillverkning av krut på denna väg. Numera kallas den gen-vägen eller gin-vägen.

 

Söder om tallen är ett mycket stort skogsområde. Sammantaget ungefär 15 000 hektar. Det har varit brukat sen människorna lärde sig att elda och använda yxa.

 

Eftersom Ers majestät inte kan prata så får vi andra göra det åt honom.

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
När katten är borta…
Nu har vi jul