Ingen lag mot byggande på åkermark

Sitter och dricker morgonkaffe och läser om att positionerna för att skydda åkermark mot bebyggelse håller på att flyttas fram. Jag anser det korkat av den enkla anledningen att var och en bör i största möjliga mån få handskas med sin egen egendom på ett sätt som denna önskar.

 

Det enklaste sättet om man vill att åkermark inte ska bebyggas är att genom påverkansarbeten skapa förutsättningar så att avkastningen från marken, när den odlas, ökar. Eller åtminstone bygga in en förväntning bland ägarna om att så kommer ske.

 

Äganderätt

I praktiken är det en äganderättslig fråga. För att åstadkomma önskat resultat om att det inte ska byggas på åkermark förutsätts en urholkning av grundlagen till förmån för miljöbalken. De som driver frågan vill alltså att en konstitutionell lag, rätten att äga, ska trumfas ut av en lag med lägre rang.

 

Ja, det är viktigt att vi producerar mat. Dock anser jag det fel att aktivt driva linjen om att begränsa enskildas möjlighet att kapitalisera sina värden. Bönder borde i stället se till så att en tallrik med mat på restaurangen är dyrare än att parkera bilen på parkeringen utanför.      

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!