Nu är höstrapsen vältad

Igår vältade vi våran höstraps.

Det hör ju absolut inte till vanligheterna att man vältar höstrapsen på våren, men under särskilda omständigheter har vi märkt att det kan ge en merskörd. Man måste träffa tidpunkten rätt för att det ska funka, här spelar datum in mer än själva utvecklingsstadiet i rapsen. Det måste ske senast sista mars annars riskerar man att få för stora skador i grödan. Man får inte glömma bort att rapsen är en känslig gröda som gärna hittar anledningar till att dö.

Till skillnad från höstvetet vältar vi inte rapsen för att trycka ner sten, utan av helt andra anledningar. 

Dem här kalla västliga vindarna vi har haft de senaste dagarna verkar ha tagit med sig en hel del rapsbaggar in i rapsfälten.

Stora mängder baggar per planta ger stor skördeförlust.

Vad jag har lärt mig så är resistensen mot pyretroider extra stor på just dessa rapsbaggar som kommer med kalla västliga vindar.Detta gör att vi inte vill använda kemisk bekämpning utan väljer mekanisk bekämpning. Här kommer välten in i bilden. Vi mosar helt enkelt rapsbaggarna med välten, det finns det ingen resistens mot. Vi har en lite lättare vält för just detta ändamål som vi tycker gör ett bra jobb.

Här sitter de förmodligen pyretroid-resistenta rapsbaggarna väl skyddade mot det mesta….. men inte en mot vält.
Den här välten är precis lagom i storleken för att komma åt rapsbaggarna.

Har man otur och inte har rätt känsla vid själva vältningen kan rapsen se lite halvledsen ut fram till midsommar. Men den kalla midsommarluften brukar få fart på den igen.

Här har vi en planta som fortfarande såg lite ledsen ut vid midsommar. Att det är svensk midsommar syns på handsken.
Efter köldknäppen vid midsommar satte rapsen fart att växa och skärpte till sig ordentligt.