Kvävestatus i grönmassan

3 maj, 2020

Igår åkte N-sensorn upp på traktortaket igen, så nu kan vi mäta kväveupptag i grönmassan på vetet.

Vi har tyvärr inte hunnit köra över alla fält eller alla nollrutor än, men har hunnit köra över några av fälten. Vi körde över några av de mest aktuella fälten där vete har kommit längst. Resten kommer att skannas i samband med sprutningen, som troligtvis kommer att börja nästa vecka. Då kommer vi att få en väldigt bra överblick av hur läget ser ut på fälten, vad gäller biomassa, markleverens av kväve(mäts i nollruta) samt hur mycket av det kväve vi spridit som finns i grönmassan.

Jag tycker att detta är ett väldigt bra verktyg för att få en bra bild över både statusen på grödan och statusen på fälten.

Mätningar gjordes i kväve-nollrutor och på några drag på fälten som vi ansåg var representativa. Hela fälten är alltså inte körda än, det kommer.

Här kommer nu en rapport från de mätningar vi gjort hittills:

Vi började med några fält med Norin vete på, det är ju en lite tidigare sort. Det befann sig i olika utvecklingsstadier på olika fält, beror nog främst på olika såtidpunkter i höstas. Det tidigare var i stadie 32 och det senare i stadie 31. Jag tar en rapport från ett av de tidigare fälten.

Det är ett fält med vete som förfrukt som såddes den 4:e september. Det befinner sig som sagt var i stadie 32 nu. Det har i snitt ca 960 skott per kvadrat meter och än så länge är det samma antal i nollrutan. Nollrutan syns tydligt i färgskillnad och även i biomassemängd. Gårdagens mätning i nollrutan visade att grönmassan där har tagit upp 29 kg N/ha. Mätningen på resten av fältet hamnade på ett snitt av 57 kg N/ha. Grödan har alltså hittills tagit upp 28 kg N/ha av det som vi spridits.

Nollrutan i Norinet. här är vetet i stadie 32 och kväveupptaget i nollrutan är 29 kg N/ha.

Vi fortsätter med ett av Julius fälten. Även här är det en stor variation av hur långt det har kommit i utvecklingen, men här kommer rapport från ett av de längst utvecklade fälten.

Fältet såddes 8:e september och även här var det vete som förfrukt. Det befinner sig idag i stadie 31. Det har idag i snitt ca 1192 skott per kvadrat meter och även här är det samma antal i nollrutan. Nollrutan syns, men inte lika tydligt här som i Norinet och främst i färg och inte lika mycket i biomassa. Gårdagens mätning i nollrutan visade att grönmassan där har tagit upp 38 kg N/ha. Mätningen på resten av fältet hamnade på ett snitt av 42 kg N/ha. Grödan har har alltså hittills enligt detta endast tagit upp 3 kg N/ha av det som spridits.

Nollrutan i Julius. Här är vete i stadie 31 och kväveupptaget i nollrutan är 38 kg N/ha.

Egna kommentarer och reflektioner:

Det sägs från många håll att man ska räkna med att markleverensen av kväve är låg i år, och att man inte kan räkna med något restkväve kvar i marken. Mätningarna som vi har gjort i våra nollrutor visar lite annat. Ska man gå på Yaras siffror angående markleverensnivåer i stadie 37 från förra året så ligger våra nollrutor redan i genomsnittligt leverens och den kommer att öka till stadie 37. Det är självklart olika på olika fält, men på just dessa fält är det så här. Därför kan man se vikten av att själv kolla upp statusen på markleverensen av kväve, för att kunna hamna på rätt kväve-nivå i slutänden.

Något som är lite intressant är att nollrutan i Julius har tagit upp mer kväve än den i Norinet trotts att Norinet har kommit längre. Det visar vilken skillnad det är beroende på fält och andra förutsättningar. Julius-fältet har historiskt fått mer stallgödsel i form av djupströbädd. Det är även ett kraftigare bestånd i Julius fältet vilket borde göra att det blir mer biomassa som kan ta upp kväve.

Jag kan även konstatera att kväveupptaget är i full fart och det kommer att hända massor nu den närmsta tiden. Vi kommer att följa utvecklingen på fälten för att bestämma när och hur nästa giva ska köras. Vi vill ju kunna hamna så nära exakt rätt nivå som möjligt.

Det är stora skillnader på kväveupptag på olika platser, båda bilderna nedan är från Norinvete i stadie 32 men från olika fält. Dessa variationer finns även på samma fält.

Kväveupptag i Norinvete
Kväveupptag i Norinvete

Regnet som nu fallit borde jämna ut detta något.

Bladanalyser är även planerade att ta i vetet, men får vänta tills det kommit längre. Tror vi får mest rätt svar då.

Idag monterade vi även ställning inför morgondagens silomonterings start. Mer redo kan vi inte bli nu!

 

 

 

 

 

Nu är vi äntligen igång!!
Sommardäck till traktorn