Smygstart och kväveförlust.

Vi kan ju inte bara bygga en silo, vi måste ju fylla den med något också.

Därför så smygstartade vi idag kompletteringsgödslingen även av Julius-vetet. Juliusfälten ser väldigt bra ut både från vägen och på riktigt. Så vi gör samma sak här som på Norinet vi använder N-sensorn för att jämna ut beståndet och även öka kvävenivån. Jag skriver mer om detta när vi fortsätter med gödslingen.

Mer mat åt vetet. Fin raps i bakgrunden, undrar vems den är.

Jag kan hur som helst konstatera på de tre fält jag körde idag, att det finns både jämna och ojämna bestånd. Kan även konstatera att det är stor skillnad på markleverensen av kväve, det syns på nollrutorna.

 

Stor variation på fälten vad gäller kväveupptag i grönmassan.
Det här fältet var jämnare i kväveupptag. Med undantag för mulljorden, där vi inte gödslat tidigare i år.
Bild på de ojämnare fältet
Bild på de jämnare fältet
Nollruta i Julius. Kväveupptag i grönmassan48 kg N/ha
Nollruta i Julius. Kväveupptag i grönmassa 4 kg N/ha

Något som är kul är att Norinet som vi körde på förra vecka redan har börjat jämna ut sig. Jag tror faktiskt att vi har kalksalpetern ihop med N-sensorn att tacka för det.

Norin 16 maj

Samma sträcka idag.

Kväveförlust?

Den 10 april var det ju inte mycket regn i sikte och inte heller hade det vräkt ner regn. Därför gjorde jag ju ett litet vattenförsök. Jag vattnade då en kvadrat med 75 mm vatten och en kvadrat med 20 mm vatten. Senare den 25 april så gjorde jag ytterligare en ruta med 10 mm vatten i, då syntes de andra två tydligt. Fram tills alldeles nyligen så såg den rutan som fått mest vatten bäst ut. Nu är det inte så längre, nu har den backat och beståndet runtomkring som inte fått något extra vatten ser nu bättre ut. Både vad gäller färg och bladmassa. De andra två rutorna ser fortfarande lite bättre ut än övriga beståndet. Min teori är att i den rutan som fick mest vatten så har en kväveförlust skett. Om den har skett uppåt eller neråt vågar jag inte säga. Men det syns i alla fall tydligt.

Rutan idag. Som vanligt svårt att se på bilden.

 

Min slutsats av detta är att hade vi gödslat som vi gjort och denna regnmängd på 75 mm kommit på kort tid. Så hade vi haft förluster utav kväve, hur stora veta jag inte, men för stora i alla fall.

Redo för lyftning

Elen är nu kopplad på transportören och vi är redo för att lyfta imorgon.

Elektrikern har gjort sin grej, så nu är vi redo för lyft.

Folk är bra okunniga.

Idag när vi körde gödning på ett fält, och farsan höll på med nollrutepresseningen så kom det ett par och parkerade framför lastartraktorn. Trotts att farsan stod precis i närheten stövlade damen i paret rakt ut i rapsen med en stor spegel för att ta kort. Konstigt, farsan informerade dem om att det inte var ok att stövla rakt ut i någons gröda sådär utan att be om lov. Troligtvis ville dem inte göra fel, dem visste bara inte bättre. Jag tror att jag hoppas att det var så…..

Det här är inget konstigt folk, bara farsan som samla in flaggorna till provrutorna innan de försvinner i rapsen.

Idag/igår var också en speciell dag för mig och min frun. Vi har nu varit gifta i två år, grattis till oss.

Rapsen var blekare det året vi gifte oss.