Skyldighet med nytta

Det är ju inte alltid det man är skyldig att göra har någon direkt nytta med sig, men det hade det idag.

Underhåll av diken

Vi är ju skyldiga enligt lag att underhålla våra diken. Slutar våra diken att fungera, så slutar snart våran (och andras) mark att fungera. Det gäller ju både åkermark och skogsmark, men kan ju även komma att påverka andra dräneringar. Därför är underhåll av diken fruktansvärt viktigt. När man tänker underhåll av diken tänker man nog oftast på rensning medhjälp av skopa. Idag har jag underhållit ett dike på annat sätt, jag har klippt bort buskar och rötter med våran Hummer-klipp. Det var en relativt liten insats som gör nytta på fler sätt, inte bara genom bättre flöde på vattnet det har flera positiva effekter med.

Dike i behov av underhåll

 

Dagens underhåll

I det dike som jag idag underhöll påverkas egentligen inte vi så mycket av flödet. Våra täckdiken har gott om buffert tills dem ens blir täckta av vatten. Flödet i diket påverkar mer marker längre upp, som har sin avrinning genom detta dike. Eftersom att vi som halvägare av diket har ansvar för att kunna ta emot deras vatten, så är ju underhåll ändå nödvändigt. Diket fungerar men är (snart) i behov av en rensning i botten, men vi måste börja i rätt ordning. Det har växt upp en massa buskar och mindre i diket som dels förhindrar gräv-rensning och även flödet, därför måste dessa väck. För att göra detta så använde jag en grävmaskins monterad klipp, av märken Hummern. Med hjälp av den så kan jag dels klippa och lägga på hög, men även plocka bort en del mindre rötter som växer mitt i diket och stoppar flödet. Det hade gått att få väck allt detta med en skopa, men då hade jag inte fått fina högar att plocka upp sen eller kunnat spara viktiga stubbar. Med viktiga stubbar menar jag stubbar som armerar upp dikeskanten, dessa gör nytta istället för skada.

Här fungerar inte diket som det ska, rötterna stoppar flödet och orsakar igenslamning.
Buskar och rötter avlägsnas snabbt och smidigt med Hummern.
Nu hindrar inte buskarna flödet längre.
Dessa stubbar sparas absolut som armering för den andra kanten, så att den inte brister.
Före
Nästan efter, nu ska bara buskarna bort.

 

Mer plus

Förutom dikes underhållet med detta arbete så finns det mer nytta:

  • Få bort skugga från fältkanten, bidrar till jämnare gröda.
  • Få bort trygghet på fälten för vilda djur, hjortdjuren trivs med att trycka i dessa buskage.
  • Slipper slå i traktorerna, grenar slår inte sönder tex backspeglarna.
  • Snyggt, jag tycker att det blir snyggt och bidrar till öppna landskap.
  • Energi, en del av det som klipps går att flisa och elda med. Det kommer att passa bra ihop med höstens bygge.

Bra tips

Sist när jag la ut att jag klippt buskar i diken på bloggen så fick jag ett bra tips av en dikes-expert. Det var något som jag inte tänkt på förut, men det var helt logiskt, hon tipsade om att sätta ut rovfågel-pinnar. När buskarna försvinner så försvinner möjligheterna för rovfåglarna att sitta och spana efter sorkar. Det underlättar tydligen i deras jakt om dem kan sitta och spana istället för att flyga och spana. Sorkar är ju med och förstör våra diken så hjälp med att bekämpa dem mottages gärna av rovfåglar, då är det inte mer än rätt att vi hjälper dem. Därför har jag nu börjat med att sätta upp pinnar åt fåglarna. Dessa pinnar klipper jag till av de buskage som jag klipper ner och trycker ner i dikeskanten. Nu när jag har börjat tänkta på detta ,så har jag faktiskt sett att det är mer sorkskador där möjlighet för sittspaning inte funnits. Det kan bero på det, det kan bero på annat, men tror inte det bara är ett slumpen. Tack igen för detta tips!

Här har sorkarna minerat dikeskanten.
Dem har även gjort gångar in på fältet.
Hoppas dessa sittstolpar hjälper till att får bukt med sorkproblemen.

Mer röjning

Vi klipper inte bara i diken utan även runt fälten på andra ställen med. Kedjeröjaren har ju sina begränsningar och då får Hummern ryck i i mån av tid.

Här räcker det med kedjeröjaren.
Här behövs lite extra resurser.

Mer om hummern kommer senare.

 

Sidospår:

Idag verkade det som att skatten vid regnbågens slut var grannens Claas tröska, intressant….
Vi ska ju inte ha några giftiga spindlar i Sverige, men ibland så undrar man.

Imorgon är en ny dag då ska jag städa upp det jag ställt till med på fältet idag. Det blir kanske lite mer kultivering med eller något annat, vi får se.

Imorgon berättar jag kanske bad vi har gjort här.

 

Det har med den där att göra.