Idag gick det

Idag efter lunch blev det rätt förutsättningar att börja N-sensor skanna rapsen. Jag hann inte köra allt, men lite drygt hälften är nu skannad. Eftersom att jag inte kört allt än så blir detta bara en snabb liten delrapport.

Dag(g)en försvann

Efter lunch idag så försvann daggen så pass på rapsen att vi bedömde att det var värt att prova om de gick. Det gjorde det. Trotts att allting var ready-to-go så kom jag inte igång fören straxt innan 14:00. Det gjorde att jag bara hann kör 40 ha av 76 innan jag blev orolig för sämre förutsättningar. Det finns alltså lite kvar att köra någon annan dag.

Hur gjorde jag då?

N-sensorn är ju som vanligt inte bättre än vad vi gör den. Därför behövs någon slags kalibrering för att den ska sköta sig. Jag har valt att först klippa och väga enligt Svensk Raps metod (se här https://www.svenskraps.se/oljevaxt/kvavevag.asp ) jag gör några vägningar på en utvald yta. Då får jag ju fram kvävebehovet på den ytan. Sen så kalibrerar jag N-sensor genom att köra över den ytan och skanna (pausar just precis över klippningen), jag talar om för sensorn att här ska det läggas den här mängden kväve (resultatet från vägningarna). Sen tar sensorn över och talar om för mig hur mycket kväve som ska läggas överallt, med hänsyn till vad den nyss lärt sig. Hur bra som helst ju. Jag tror att jag tycker att detta är en bra metod.

Här väger jag
Här är en av klipprutorna, här vägde den gröna biomassan 2,14 kg
här är en annan, här vägde grönmassan 1.46 kg

Som ni ser på bilderna ovan är det lite klurig att hitta bra representativa rutor. Därför gör jag lite flera på ett område, så att ja kommer så nära sanningen som möjligt i min kalibrering. 102 kg N/ha på kalibreringsytan blev resultatet efter min vägningar.

Snittgivan efter dagens skanning blev idag 109 kg N /ha. Det syns även lite mer intressanta saker här, men det återkommer jag om i framtida inlägg.
Kan inte låta bli att slänga upp en ifrån CropSAT med. Så här ser det ur därifrån. Bild från 18 oktober är den senaste som finns.
Där rapsen vill ha mest kväve har den smakats på en hel del av dessa vita fåglar. Svanarna har ätit bort en del biomassa. Jag är inte säker på att en hög kväve giva här ger bra utväxling.
Återigen används Robin Hood principen, där rapsen är bra får den mindre kväve och där den är dåligt får den mer.
Här är rapsen bra och vill inte ha så mycket kväve. 81 kg /ha enligt sensorn.

 

Resten av arealen som ska skannas är en annan sort. Så då får jag göra en ny kalibrering. Jag så idag när jag körde på ett fält där vi har båda sorterna att det skiljde ca 15 kg N/ha i giva. Jag antar att det beror på att sorterna har olika färg, för det är tydligt färgskillnad på dem.

 

Ursäkta dålig bild från hytten, men är syns färgskillnaderna på sorterna tydligt. Expansion är den mörka och Atora den ljusa.

Vid dagens skanning såg jag att någon mer än svanarna varit ute och smakat på rapsen. Därför ska jag nu ut och se om jag kan se vad det är för vackra djur som kan tänkas göra detta…

Någon som har klippt och ätit utan att väga…