Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning, vilket viktigt ord eller i alla fall innebörden är fruktansvärt viktigt. Idag så deltog jag i en digital workshop angående just detta. Den var anordnad av Arbetsgruppen för kompetensförsörjning från Näringslivsrådet i Katrineholms kommun och riktade idag sig till unga företagare. 

En av våra största utmaningar?

Ja, visst är väl kompetensförsörjning en av våra viktigaste utmaningar i våran bransch? Att vi får in rätt/bra kompetens i våra företag och branschen när vi rekryterar. Det visar sig vara en utmaning i fler branscher än våran. Med på workshopen idag var från företagarsidan förutom jag ett It-företag och en städfirma, alla hade vi samma utmaningar. Vi verkade alla vara överens om att det viktigaste är egentligen inte kompetensen från början utan intresset och drivet, det är egentligen den kompetensen som efterfrågas i första hand. Kompetent i det man gör blir man om intresset och drivet finns där. Stämmer det? Hur fångar man upp och/eller skapar den kompetens som efterfrågas?
När vi byggde förra året hade, behövde vi bara knäppa med fingrarna så var hela gården full med kompetent personal. Då var det inte alls svårt…

Tacksam för att jag fick vara med

Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ för hur våra behov som företagare ska kunna tillfredsställas med hjälp av kommunen. De är bland annat väldigt intresserade av att se till så rätt broar finns mellan näringsliv och utbildningar. Jag fick positiv energi av att vara med på denna workshop, den bidrog till positiv framtidstro. Jag är tacksam över att få varit med på denna workshop och diskuterat idag av flera anledningar. Det var det intressant och gav lärdomar från annat håll än de jag kanske är mest van vid. Sen så tycker jag att det är otroligt kul att ett lantbruksföretag blev inbjuden till denna workshop, det betyder att vi blir sedda som riktiga företagare av kommunen. Jag upplever att det inte alltid vi blir sedda som just företagare utifrån, utan vi hamnar på något sätt lite i skymundan. Min uppfattning är att det nu börjar ändras lite och fler får upp ögonen för att vi faktiskt är riktiga företag och inte bara ett nödvändigt ont som håller till ute på landet….

Dagens workshop. Med på mötet var förutom Arbetsgruppen för kompetensförsörjning Näringslivsrådet i Katrineholms kommun, Mattias Forss från Forss Webservice (nere till vänster) och Ebba Bauer Zetterblom från Städarna i Katrineholm (nere till höger)

Apropå kompetens

Så tycker jag att det är något som vi ständigt måste slås lite för i våran bransch. Att vi faktiskt inte är vilka som helst som håller på. Det finns definitivt en bild (hos vissa) av lantbruket att vem som helst som kan håll i en grep kan bli både lantarbetare och lantbrukare. Så är det absolut inte i verkligheten vi är en yrkesgrupp som kräver hög kompetens, högre än många andra branscher. Därför blir man ledsen och matt när man får höra någon säga på allvar: hen duger till bonndräng (innefattar båda könen) i alla fall. Då måste man ha missat något. För att jobba inom vårat yrke kräver både bred och djup kompetens och kraven ökar ständigt i takt med utvecklingen. Att få resten av världen att förstå att vi inte alls är en lågkompetent bransch är en av mina hjärtefrågor. Jag påstår inte att vi håller på med raketforskning, men inte långt därifrån 😉 ….

 

Är detta något för vem som helst?
Eller detta?
Eller detta?
Ha ansvar och ta hand om dessa är inte heller för vem som helst.

Som sagt var väldigt roligt att få vara med i denna workshop och diskussionen. Ett bra initiativ från kommunen tycker jag. Jag gillar särskilt att någon från gröna näringen får vara representerad.