Vad blev förra årets rapsskörd?

Ett av de viktigaste delresultat som sedan påverkar slutresultatet i ett växtodlingsföretag är ju just skörden, kvantitet och kvalitet. Nu har vi inte bara äntligen levererat all våran raps från förra årets skörd, nu är den även invägd och analyssvaren har dykt upp. Eftersom att jag försöker vara så öppen som möjligt om våran växtodling, så tänker jag dela med mig av resultatet och lite tankar här.

Skörderesultatet är ju absolut kopplat till det ekonomiska resultatet, men det finns även mer att få ut av det. Det är ju även ett väldigt bra facit på hur bra vi har skött oss under den säsongen (med vädret som liten joker). Vi kan se om vi har fått rätt utväxling för de insatser vi gjort. Vissa är ju självklart lite svåra att bedöma, men man kan ju i alla fall försöka se vad man tror och försöka bilda sig en uppfattning. Det är ju intressant för både plånbok och miljö hur bra vi har lyckats. Så man får helt enkelt vara ärlig mot sig själv och räkna o bedöma. Vi kan ju inte vara helt ärliga om ett års skörd förens den är såld, levererad, invägd och analyserad. Först då vet vi det egentliga resultatet, innan dess kan vi bara räkna och uppskatta. Nu har vi i alla fall ett slutresultat på förra årets rapsskörd.

Gul och fin i maj, men avkastade den något?

Vad avkastade då denna rapsen som var ca 170 cm hög?

4396 kg/ha

4396 kg frö/ha är resultatet på 2020 års rapsskörd. Det får vi väl vara nöjda med? Jag tycker det. Även om vi självklart siktar högre, så är det inte en dålig skörd. Den är högre än våran fyra års snittskörd (vi har inte odlat raps längre än så) på 3636 kg frö/ha. Vi har som mål att våran snittskörd på höstraps ska hamna på minst 4000 kg/ha.

Några av de 220 415 kg raps vi körde hem i höstas.

Klorofyll och oljehalt

Klorofyllhalten var 0,0. Om jag har förstått allt rätt så betyder det att den var mogen och helt vissen när vi tröskade den. Skönt då tröskade vi alltså i rätt tidpunkt och den skulle ändå inte växa mer antar jag. Det är alltid lite klurigt att veta om rapsen är helt mogen när man tröskar annars tycker jag. Är den inte helt mogen, så växer den ju fortfarande och skörden med. Det där med timing igen…

Oljehalten var ca 45 %. Grundpriset räknas ju på 40% och varje procentenhets höjning ger tillägg så detta var inte så dumt. Oljehalten ska ju med kunna vara en indikator på att kvävegivan inte är för hög. Högre kvävegiva ska ge lägre oljehalt och 45% är ju inte så lågt, så vi hade kanske en bra träff med kvävegivan?

Vad gödslade vi då förra året?

Samt lite mikronäring i form av två liter Wuxal raps på hösten.

Hur rätt träffade vi med gödslingen? det är en av dem viktiga frågorna tycker jag. Räknar man baklänges så kan man ju få en rätt så bra bild. Jag brukar kolla på Yaras rekommendationer för det är de rekommendationer jag litar mest på, så mina siffror kommer därifrån helt enkelt.

Börjar vi då med kväve så är en höstraps med en skörd på 4000 kg/ha i behov av 250 kg N totalt (varav 60 kg på hösten). Då borde man kunna ta 250/4000*4396 (som var våran skörd) för att få fram totalt kvävebehov på våran raps. Då fick jag fram 274,75 kg N/ha. Den givan vi körde var ju i snitt 221 kg N/ha totalt. Vi tillförde alltså 53,75 kg mindre kväve än vad grödan enligt dessa siffror var i behov av. Det svåra är ju vad som fanns kvar sedan grödan innan och vad marken levererade. Det får nollrutor hjälpa till att visa. Jag bedömer att vi nog inte hamnade så långt ifrån en bra nivå.

Nollrutan på vårgödslingen syntes tydligt tidigt. Vilket tyder på att just då fanns det inte mycket kväve i marken i alla fall.
Nollrutan straxt innan blomning, saknas kväve gör det i alla fall där. Frågan är bara hur mycket.

Kollar vi på fosforgödslingen så är det just 33 kg P/ha som vi för bort med den skörden vi tog, så vi gödslade inte för mycket i alla fall. Denna marken har vi som mål att gödsla upp lite när det gäller fosfor, så nu träffade vi precis på minimum. Kan fosfor varit en av de bromsande faktorerna för högre skörd?

Kalium gödslade vi med flit lite högre än rekommendationerna (som var 0 kg/ha pga av kaliumklass IV, men pg av låg K/Mg kvot brukar vi ha kaliumbrist här). Vi tog dessutom bort (hög skörd) vetehalmen innan rapssådden. Vi har även sett positiv effekt av lite extra kalium i höstrapsen. Grunden i våran gödselstrategi när det gäller Fosfor och Kalium är att tillföra minst det vi tar bort. Därför är det viktigt att kolla upp vad man tar bort så att man inte utarmar jorden.

Kan även konstatera att det räckte med 22 plantor/m2 i snitt för att få den skörden vi fick.

Detta var en liten sammanfattning av förra årets rapsskörd. Nu hoppas vi på att årets skörd blir minst lika bra!