Hälsokontroll av rapsen

Idag tog vi första växtanalyserna för i år, först ut var rapsen. Nu är alltså rapsblad på väg till Storbritannien för att analyseras, för att vi ska veta hur näringsstatusen är i plantorna. Nu är det bara att vänta på svar…..

Växtanalyser

Hur bra är det inte att veta om man gör rätt eller inte i sin odling? Hur bra som helst tycker jag! Oavsett om man gjort rätt eller fel så är det bra att få veta det. Vi strävar efter att göra så rätt som möjligt, därför så tar vi växtanalyser för att vete om vi gjort rätt eller fel. Nu är det väl så att alla svar inte finns i en växtanalys, men det är absolut en bra hint om hur man ligger till i sin växtnäringstillförsel. Att hela tiden vara på tå och följa upp sin gödsling är en nyckel till att hitta rätt nivåer, det gäller både makro- och mikronäringsämnen. Det är ju dyrt att gödsla fel, både om man gödslar för lite och om man gödslar för mycket. Felgödsling kan ju även påverka miljön negativt. Det gäller att alla laggar på Liebigs tunna är med hela vägen till rätt nivå. Vi använder oss utav Yaras tjänst Megalab för att göra växtanalyser. Jag tycker att det är den typen av analys som fungerat bäst för oss.

Bra att veta hur vi ligger till. Det här är ett svar ifrån Yara Megalab på vete.

På två sätt

Vi använder oss utav växtanalyser på två olika sätt i våran odling. 

För att identifiera synliga brister – Ibland så syns ju tydliga skillnader på grödan på ett fält. Det kan vara ett visst område som är sämre än andra eller flera sämre områden. Det kan ju även vara stora skillnader på olika fält. Då kan man ju lätt misstänka brist på något, till exempel ett näringsämne. Ibland så kanske man har en bestämd uppfattning om vad det är brist på och ibland inte. Vid båda tillfällena tycker jag att växtanalys ska användas, för att vara på den säkra sidan. Chansen att det blir rätt bristidentifiering ökar absolut och risken för att det blir fel minskar. Det har hänt mig att jag varit säker på en brist och sedan var det något annat när svaren kom, så dubbelkoll är alltid bra. Då tar vi helt enkelt två prover, ett på det med brist och ett på övriga fält. Då kan vi jämföra dem med varandra för att få ett bra resultat.

Detta skulle kunna vara kaliumbrist, men är inte säker. Det finns några enstaka blad som ser ut så här. Intressant är att det faktiskt är just där K-AL talet är lite lägre som jag hittar dessa. Att vi däremot har gödslat bra med kalium talar emot det. Kanske även fosfor brist om man kollar bladet uppe till höger (det violetta), men kan vara kylan med. Ska bli spännande att se…
Kan det där vara fosfor brist? Hittade ett blad som såg ut så här idag. Kanske fosforbrist.
Borbrist, tillväxtspricka eller frostskada? Jag tror nog mest på tillväxtspricka, men vet inte. Kanske vet snart

Hälsokontroll – Har vi inga tydligt synliga brister, så brukar vi ändå skicka lite prover. Det för att vi ska få en helt vanlig hälsokontroll på hur grödorna mår, alltid lär man sig något. Dessa prover brukar vi främst ta för att få ett facit på hur vi har lyckats med gödslingen, det hjälper oss inför framtida gödslingar. Skulle någon akut brist visa sig så får vi med möjlighet att sätta in eventuell åtgärd. Främst vad gäller mikronäring, men även fosfor har vi bladgödslat med bra resultat. Vi sparar även självklart alla analyssvar, på det sättet får vi en egen bank med siffror att gå efter. Det kommer ju med bra rekommendationer med riktvärden i analyssvaren, men ju fler analyssvar vi får så kanske vi skapar egna riktvärden i framtiden? Dessa hälsokontroller tar vi när vi anser att grödorna kommit igång ordentligt, så att näringsupptaget i plantorna blir representativt. Tar man på en halvseg gröda som inte börjat ta upp näring, så finns ju risken att man inte låter grödan nyttja det som redan finns där. Man får lägre värden än vad marken egentligen kan leverera.

Här ser rapsen ganska så frisk ut, så det får bli vanlig hälsokontroll. Det kluriga är att vi ju haft lite kalla nätter, då kan ju vissa blad se annorlunda ut pga kylan och inte pga brist.

Dagens analyser

Analyserna som idag togs var ju som sagt var på höstrapsen och det handlade om vanlig hälsokontroll. Nu när värmen kommer tillbaka nästa vecka så tror jag att rapsen kommer att börja blomma ganska så snabbt, kanske till och med lite tidigare. När rapsen börjat blomma är det för sent att ta dessa analyser, så det fick bli idag helt enkelt. Att vänta så länge som möjligt tror jag är det bästa sättet för att få en bra hälsokontroll, då borde rapsen ha tagit åt sig den näring som funnits tillgänglig.

Här togs det analyser idag.

 

Nu hoppas vi på snabbt svar, det är alltid roligt att se hur man ligger till.

Mer som hänt på gården:

Alla hjul som nu är avmonterade är nu tvättade och inställda under tak.
N-sensorn monterades på rätt traktor.
I vanliga fall brukar jag stå och peka till den som sköter lastaren, idag fick jag sköta lastaren. Det var klart mer otäckt än att peka och vifta… Det är ju trotts allt lite pengar i den där apparaten.
För att möjliggöra fältkörning med våran (kompakt)lastmaskin så åker bredare hjul på nu. För att minska markpackning.
Trotts dagens kyla så hittade jag några pigga rapsbaggar. Dock endast tre stycken i en av dem gulare knopparna. Så än så länge verkar läget vara under kontroll.

Apropå hälsokontroll…

Så var det igår dags för återbesök med Carros ben. Vi hade båda hoppats på ett positivt besked och att de kanske blandat ihop röntgenplåtarna men någon annans sist. Så var det inte, vi hade fel på båda punkterna. Det är absolut en spricka på Tibiabenets övre slut, vilket göra att absolut inget stöd på benet får tas. Råkar något flytta sig lite där inne så är det operation som gäller. Så våra förhoppningar om kortare sjukskrivning gick i kras, den blev längre än vad den var från början. Typiskt, det är bara att kriga vidare.