En oplanerad, men intressant nollruta

Grödorna växer med bra fart nu på vissa håll börjar det jämna ut sig medans det på andra ställen blir mer ojämnt. De flesta ställena där det går åt det mer ojämna hållet är anledningen ganska så självklar, som till exempel de sista dragen som jag sådde i höstas och då sådde slut på gödningen (medvetet). Det blev oplanerade nollrutor som helt klart tjänar sitt syfte, att se nyttan med gödslingen och vad som hänt om vi inte gödslat. 

Bra att se

Jag börjar med att erkänna att det är lite typiskt, i höstas gjorde jag ett helt gäng med nollrutor och maxrutor som jag planerat efter markkarteringen (eftersom att det var fosfor som var det som styrdes efter markkarteringen, så var de det jag tog hänsyn till). Nu blev det ändå så att ingen av de planerade nollrutorna syns med ögat, men där jag sådde slut på gödningen syns tydligt. Som sagt var lite typiskt. Jag tycker ändå att det var väldigt bra att det blev så för då kan jag skapa lite teorier och se saker. Jag misstänker att den tydliga skillnaden beror först och främst på att detta var det sista som såddes och det var det som såddes i sämsta förhållanden. Det är egentligen den enda tydliga skillnaden mellan detta och de planerade nollrutorna. Jag blev glad när jag såg detta, då vet man att det man gör gör nytta, det kan vara bra att påminna sig om när man planerar inför framtiden.

Här kommer lite bilder och tankar:

Det kan vara svårt att se på bilderna, men i verkligheten är skillnaden enkel att se.
Något som är intressant är att ju längre bort i draget man kommer desto mindre blir skillnaden. Det är samma i några drag bredvid varandra, så det har inget med olika utmatning i såmaskinen att göra, halva maskinen var helt enkelt tom här. Däremot så är P-AL värdet högre längre bort i draget. Detta tycker jag talar för att styrfil på Fosfor enligt markkartan kommer att göra nytta om man gödslar mer där det fattas mer.
Markkartering där detta är. Det blåa strecket markerar ungefär draget. Det är ju fosfor som skillnaden är som störst på.
Där skillnaden är som störst är det helt klart stor skillnad på plantorna. Plantorna till vänster är från det sämre och till höger från det bättre. Stor skillnad på plantorna trotts att de egentligen växer väldigt nära varandra. Enda skillnaden är NPK-gödslingen i samband med sådd.
Bladanalys från det sämre området.
Bladaanalys från det bättre området. Det visar inte så stor skillnad på analyserna som jag förväntade mig. Misstänker att skillnaden nog kanske var större tidigare.

Skotträkningen

När jag räknade antal skott i detta så var det ganska så stor skillnad mellan det som gödslats och inte. I det ogödslade var det 440 skott/m2 och i det gödslade 568 skott/m2 (räknat där skillnaderna var som störst). Så visst är skillnaden i verkligheten stor. Det gäller att gödsla om man vill skörda, det bara är så.

Kastar in en favorit i repris från våren 2019 där skillnaden var ännu större. Detta är i höstkorn och skillnaden är 217 kg PK 11-21/ha. Helt klart mager skörd där det inte gödslats.

Apropå näring och nollrutor….

…Så börjar nu nollrutorna för den senaste kvävegivan i höstvetet nu att synas. Det betyder att gödslingen vi gjorde nu har börjat användas av vetet, skönt att se att även det gör nytta. Nu håller vi lite koll på vad som händer om vi ska gödsla mer kväve eller inte. Det verkar inte så just nu, men det kan ändra sig fort.

Ser ni rutan som är närmast? Som vanligt lite otydlig på bild men mer tydlig i verkligheten. Detta är i Julius vete och det utanför rutan har fått 70 kg N/ha mer.
Jag kollade upp kvävebehovet lite med N-testern. Fältet behöver enligt den inte något mer kväve, men den rutan som inte fick de sista 70 kg N/ha vill ha 40 kg N/ha mer. Bilden visar ett av två resultat av mätningar, den andra visade 35 kg N/ha i rekommendation. Än så länge räcker alltså de 70 kg N/ha ett tag till om man kan tro på det här.
Ytterligare en nollrutor, men här i Norin. Två syns tydligt, men ser ni den tredje? Den ligger till vänster om den som syns tydligast, jag ser den. Här är skillnaden mellan den ruton som inte fick kväve sista överfarten och det utanför 50 kg N/ha. Även här känns det som att kvävet kommer att räcka samtidigt som det syns att den sista givan gjort nytta.

Smyger in två andra intressanta bilder:

Nollruta på vårbehandlingen av ogräs. Gott om otäcka ogräs är det.
Bredvid nollrutan är det helt rent. Skönt att vi gjorde denna behandlingen.

Norinet har börjat blomma:

Nu har Norinvetet börjat blomma, hoppas nu på svalt väder.

Blommande Norin
Vackert med blommande vete.
Kärna på gång.