Hoppas att surhålet nu är ett minne blott

Nu är all slang nedgrävd och täckt, hoppas nu verkligen att surhålet snart är ett minne blott. Just nu känns det som att goda förutsättningar för det finns i alla fall. Det är några små detaljer kvar, men snart kan vi kryssa i detta som färdigt.

Lite nya täckdiken

Om jag kommer ihåg rätt så har jag redan berättat att vi grävde ner en ny stamledning från det avskärande backdiket. Detta för att bli av med vattnet innan det ens kommer ut på fältet och för att ha något att dra täckdiken till. Vi blir ju egentligen inte av med vattnet innan det kommer ut på fältet, men leder det i snabbare väg genom fältet i slang istället för ut på fältet där det sedan bli stående och förstör odlingsmark. Med det gjort så tog vi nu fart och grävde några nya sugledningar genom det blöta området. Vi drog fyra slangar i dimensionen 58×50 genom det blötare området med ett avstånd på 10 meter och ett fall på två promilles fall. Fallet var kanske lite snålt, men med låg marknivå kunde vi inte trolla hur mycket som helst. Slangen gör föga nytta som luftledning eller upplöjd. Så även om vi ska köra ditt lite mer massor, så vågade vi inte gå grundare. På vissa håll ligger ni slangen 450 mm under ytan, vilket inte är särskilt djupt. Slangen täcktes med krossat grus i storleken 4/8 mm som filter. Nu är det gjort och egentligen hade man kunnat lägga ner hur mycket tid som helst på detta, men någonstans måste man dra en gräns. Jag är just nu övertygad om att detta kommer att lösa vårat problem, men vi får se.

Nu är det färdigt (förutom att det ska dit mer jord) och i framtiden kommer detta förhoppningsvis alltid att sås och brukar som resten av fältet.
Alla dikena grävdes med profilskopan. Dels för att jag tycker att den är lättare att gräva med om man ska få till en bra botten och fall åt rätt håll, men också för att förhoppningsvis få ledningarna att komma igång att suga lite snabbare och bredare.
Där det varit klurigt att få fall har Carl varit med som en hök med lasern. ”här ska du ta mycket, nästan fem millimeter” har jag fått höra många gånger nu och på vissa ställen var det 2,5 millimeter som gällde. Ska erkänna att det satte grävningen på lite spänn, men bra blev det till slut och allt ska enligt lasern nu luta åt rätt håll.
All slang täcktes sen med minst 10 cm grus i storleken 4/8. Stamledningen är i dimensionen 128×114 mm
Här är vad vi gjort. Det rosa området är det som drabbats direkt av vattensjuka och de röda pilarna visar markens lutning. Det orangea markerar backdiket som dels skär av och riktar ner vattnet som kommer utifrån. Inom gul ring sitter utloppet från backdiket och är i form av en brunn, så att det enkelt går att spola rent slangen som utgör stamledningen om det skulle behövas. Den röda ringen markerar brunnen dit allt vatten ska för att sedan rinna ut under trafikverkets väg. Det lila strecket markerar igenslammade och trasiga cementrör som ligger i marken och går in i brunnen. Dessa ska ersättas med plaströr, men just nu går det lite för mycket ledningar över den, med lite för mycket ström i för att det ska gå att göra nu. Det gröna strecket är våran nya stamledning som ska få undan allt vatten från backdiket och det blöta området. De blåa strecken är våra nya sugledningar, de tre till vänster går genom surhålet medans den till höger går i utkanten med tanke att skära av det som rinner till. Det vita strecket är där en slang gick som var helt igenslammad och lutade från det svarta strecket mot det blöta området. Eftersom att vi inte ville ha ner mer vatten än nödvändigt i det blöta området, att den gick långt under vad vi kunde få fall på för att leda bort och att den uppenbarligen fungerat sisådär ett tag så togs den helt bort och ersattes inte för tillfället. Skulle det vissa sig behövas i framtiden fortsätter vi nog med sugare som de blå ligger. Det svarta strecket är också något gammalt som delvis inte fungerade och kommer uppifrån i bild, det lagades och så till så att det nu fungerar.
Här är det som är kvar att göra under marknivå. Cementröret ska ersättas med ett nytt rör. Tyvärr så går det starkströmskabel med högspänning i tajt ovanför den. Därför så väntar vi just nu på att den ska sänkas så att vi kan göra klart här.

Lite bilder:

Igår kväll när jag kopplade sista slangen var det så varm att det var svettigt med t-shirt. Kollar man noga på bilden ser man gult avloppsrör en kort sträcka. Det är där vi korsat gammalt täckdike och botten var tveksamt mjuk, för att undvika svacka på slangen i framtiden träde vi på rör som vi borrat hål i.
På med grus

Förutom att vi blir av med surhålet med det vi gjort så räknar vi även med att förbättra marken utanför surhålet också. För att detta ska bli helt klart så ska cementröret bytas ut och dikesmassorna ska köras och läggas där marken är som lägst.

Som ett vildsvin

Dagen avslutades sen med att kultivera ett av våra kommande åkerprojekt. Det är en långliggande träda som vi ska se om vi kan göra något med. Utfallsdiket har grävts och med det steg ett litet hopp om att kunna bruka det på något sätt. I bästa fall kanske det passar in som spannmålsareal, men annars borde vi i alla fall kunna ha vall där. Kollar man bakåt på flygfoton ser det ut som att det brukats tidigare. Nu är det i alla fall igångsatt och i väntan på slyröjning och grävning så har det börjat röras i marken. Vi har putsat och kultiverat hela fältet nu. En del av fältet har sedan tidigare varit kultiverat, men inte allt. Idag gav jag mig på den sista biten. Det slutade med att jag kände mig mer som ett vildsvin som bökade runt än någon som bearbetade jorden med traktor och kultivator. Nu är det i alla fall omrört och hoppas nu att det finns lite liv i jordens om sätter fart att bryta ner växtrester. Vi får se hur det går med detta, men ett första mål är att få bort vattnet. Ett av problemen här är översvämning vinter och vår…

Kultivering av träda. Som fotot skvallrar om så är inte allt kört tidigare. Bland annat på grund av fastkörningsrisk.
Här syns det ännu tydligare. Det är alltid lika spännande att ge sig ut på lite osäker mark. Som tur är så gick det bra och allt är nu överkört.
Körning på säker och redan körd mark och så här långt gick allt bra.
Sen blev det värre. Det fastnade i och gick inte alls så jättebra.
Inte så vacker, men i alla fall kultiverat. Här känner jag mig helt klart som ett vildsvin.
Grässvålen var elak och ville fastna i både här och där…
Resultatet blev inte vad jag är van vid, men man måste ju börja någonstans.

Hoppas nu att dagens insatser på sikt bidrar till ökad matproduktion