Viktig kväll ihop med Länsstyrelsen

Det är lite hett runt omkring just nu i temat viltfrågor och det går lite olika vindar. Nu ikväll har en väldigt positiv vind gått tycker jag när Länstyrelsen ihop med LRF och Jägareförbundet bjöd in till en kväll hemma hos oss med temat och titeln ”Viltförvaltning och skadeförebyggande åtgärder på gårdsnivå”. En träff där markägare, lantbrukare, jägare och andra som berörs av viltförvaltning var inbjudna. Chan för diskussion och erfarenhetsutbyte, ett stort steg i rätt riktning.

Inget enkelt problem

Det här med viltförvaltning och viltskador är ingen enkelt problem att lösa. Även om det finns vissa enkla teorier om hur vi snabbt kan lösa det, så finns det nog inget riktigt quickfix. Vi måste hitta vägar framåt för att komma framåt, så är det bara. En av vägarna som kanske kan vara den viktigast är att belysa problemen och föra en dialog mellan alla inblandade parter. Både om problemen och lösningarna, men också för att öka förståelsen. Kan vi få igång kommunikation och dialoger borde mycket vara vunnet. Här tycker jag att man ser ett ökat intresse hos många, men det borde kanske vara ännu större. Min uppfattning är i alla fall att det blir fler och fler som deltar på möten liknande detta. Hursomhelst så tycker jag att viltgänget på Länsstyrelsen i Södermanland gör ett jättebra jobb med att ta initiativ till sådana här träffar. Ju mer vi sparkar på bollen, desto mer kommer den att rulla… Så en bra kväll med bra diskussioner tycker jag. Kvällen började i fält med att kolla på lite exempel på vilka problem och lösningar som finns och fortsatte sedan på sal där jag fick chansen att belysa våran problematik i ämnet och vad vi gör för att försöka lösa den.

Vi började hela gänget med att stövla ut i ett höstvetefält med diverse skador i.
Klövvilt var centralt, men det pratades också lite fågel.
Matilda från jägareförbundet pratade här lite om gåsjaktsprojektet som de har ihop med Länsstyrelsen och LRF
Vi tog även en liten sväng i skogen för att kolla på lite mufflonskador. Även om mufflona nu är borta så finns skadorna kvar..
Olika problem belystes ute i fält.
Sedan blev det dragning på sal.
Jan-Erik Dalmo från Länsstyrelsen hade en dragning.

Jag hade med en liten dragning. Här kommer bilderna jag hade med, utan ljud och förklaring, men det kan man få gissa sig till.

 

Så en kväll som var både viktigt, trevlig och nyttig kan jag nu lägga bakom mig. Tack alla som deltog!!