Vägning utav djur

Så var det dags i år igen för lite vägning utav djur. Vi brukar göra det varje år fast lite tidigare än så här år, men bättre sent än aldrig. Bra att ha det gjort av flera anledningar, bland annat för att man får chansen att ordentligt se alla djur och för att få koll på vad de väger. Här kommer från årets vägning

Momentet

De djur som idag skulle vägas var våra slakttjurar och kvigor, med tydlig prio på tjurarna. Det för att veta om vi har några tjurar som är redo att gå till slakt eller inte. Att väga med ögonen är svårt, men att väga med en våg är lätt så idag fick det bli vägning med våg. Då går det inte att råka lura sig själv, siffrorna är tydliga. Tjurarna och kvigorna går i samma lagård och delar skrapgång, så det räckte med att rigga allt en gång för att kunna utföra momentet. Vi började med att skrapa skrapgången och sedan kunde vi placera ut våg och bygga fålla med grindar. Som vanligt är placering och utformning av grindar och våg avgörande för hur bra allt ska flyta. Jag tror att vi lyckades få till det bra. Sedan var det bara att sätta fart med att mota och väga djur. Till slut hade vi vägt ungefär 100 djur. Allt gick nog ganska så bra idag och det var bra fart på trafiken förutom på sex stycken kvigor. Dessa sex kvigor fick för sig att de inte ville gå, så de gick inte. Nästan en timme tog det att få dessa sex kvigor att gå förbi vågen så att de kunde sluta upp i fållan för djur som skulle vägas. Det var lite nedrigt, men till slut så gick det i alla fall och vi slapp ge upp….

Skrapad skrapgång för vägning utav djur.
Vågbur och grindar på plats.
Sista förberedelserna. Jag, mor och far var det som idag skötte detta.
Arbetet med att förbereda övervakades nog av de som skulle vägas.
Utmotning av tjurar
En motarselfie.
Jag och farsan skötte trafiken och mor skötte bur och dokumentation.
En av de tyngre.

Resultatet

Så var det det här med resultatet. Det räcker ju inte riktigt med att vägningen gick bra för att man ska kunna vara nöjd, vikterna måste också vara bra för att vi ska vara nöjda. Tjurarna vägde idag i snitt 562 kg. Det var lite högre än vad jag räknat med, men så var denna vägning lite senare än vad vi brukar göra. Så jag vet inte om jag ska va nöjd eller inte än. Räknar vi med att de vägde 45 kg när de föddes så har de i snitt växt 1,27 kg/dag. Den som växt minst per dag har växt 0,98 kg/dag och den som växt mest 1,51 kg/dag.  Det är ett visst spann som ger stort utslag på resultatet. Jag saknar här och nu siffror på en av kvigrupperna som idag vägdes, men på dem jag har så hamnade snittvikten på 382 kg. Vägningen utav kvigor var den här gången för att det är intressant och nyttigt att se vad de väger, det kommer inte att leda till några direkta beslut. Tjurarna däremot vägdes för att se hur många vi har som är redo att gå till slakt och det var ett gäng. Nu ska vi bara se om det är någon som vill betala för dem…

Det var den dagen och vågburen kunde till slut tvättas och ställas undan tills det är dags nästa gång. Har vi riktigt tur är det inte förens kossorna ska dräktighetsundersökas. Behövs den däremellan så är det för att något djur måste behandlas och det slipper vi gärna.

Så var detta årliga moment utfört i år igen och kan läggas till handlingarna….