Hur jag tillbringade min lördag

I går lördag gjorde jag en kul grej. Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet anordnade en förmiddag med temat hållbar utveckling och jag var inbjuden som talare. Det var ett späckat program mellan kl 8-12. Jag kom med tåg från Stockholm så jag missade början men jag var väl där från kl 10 ungefär och min presentation låg sist. Jag har läst en del kurser där på distans och det var verkligen kul att få komma dit som talare denna gång. De kurser jag har läst är ”Hållbart familjeskogsbruk 1 och 2”, ”Fastighetsteknik” samt ”Skogens affärsmöjligheter”. De här kurserna ges på distans, halv eller kvartsfart och jag läste dem, tillsammans med min fru, när jag fortfarande jobbade på Ericsson, men det var ett par år sedan. Jag kan starkt rekommendera dem.
(Och vill ni höra mera om skogliga utbildningar så har vi ett helt poddavsnitt om detta, Skogspodden avsnitt 45. Lyssna här )

Min presentation hette ”Hållbart skogsbruk” och handlade om hur vi ser på hållbarhet i skogen. Nedan punkter tog jag upp:
————————————————————————————————————————————————-

-Hög biologisk mångfald
(Inga monokulturer)

-Lönsamt och uthålligt
(Fokus på kvalitet)

-Skapa starka skogar och minska riskerna där det går
(Storm, torka/brand, insektshärjningar, rotröta, betning)

-Balans mellan vilt och bete
(Skapa mat för klövviltet)

-Generell hänsyn, oskadade kulturmiljöer & höga sociala värden
(Noggranna förberedelser inför gallring/slutavverkning)
(Orientering)
————————————————————————————————————————————————-

Inom varje område berättade jag hur vi jobbar med just den aspekten. Till exempel när det gäller den biologiska mångfalden så berättade jag hur vi anlägger blandskog genom att plantera gran och så tall mellan granarna. En metod som vi tycker fungerar mycket bra. Jag kommer att återkomma till detta senare.

Det finns flera saker att lägga till, helt klart, men på 30 minuter får man begränsa sig. Alla presentationer filmades, jag ska se om jag kan länka till presentationerna senare. En sak som jag hörde i Naturmorgon i P1 (som handlade just om hållbart skogsbruk) på tåget till Växjö var att skogsbruket också bidrar till en levande landsbygd och arbetstillfällen. Det hade jag glömt, men ska förstås med. Det var Kerstin Dafgård (ordförande för Spillkråkan) som tog upp detta i Naturmorgon. Lyssna in det, det var flera bra intervjuer, bla med Kerstin Dafgård, Emma Berglund på LRF Skogsägarna och Sten B Nilsson, professor emeritus SLU. Här kan ni lyssna på det    Avsnittet är på 1 h 45 minuter så det är perfekt att lyssna på under veckans långpass.

Undertecknad på LNU och pratar skog