Tre generationer röjning

Den här veckan har vi varit tre generationer som jobbat i skogen. Min far Bo, jag och min dotter Matilda.

Matilda läser till läkare (till jul har hon läst 4 år och jag tyckte nyss hon var en liten tös som höll hårt i min hand när vi gick till dagis. Var tog de här åren vägen?) men hade ett par veckor fritt från skola pga praktik under sommaren och då passar hon att testa på skogsarbete med mig och Bosse. Hon har fått prova på att röja en 9-årig tallsådd och hon har gått med Bosse och stämplat en gallring. Och hon har hittat en massa trattkantareller, som vi precis har ätit upp delar av i form av en läcker soppa.

Bosse och Matilda har hittat svamp

Den här 9-åriga tallsådden är en rolig föryngring. Den är på ca 0,7 hektar och ligger intill en äldre skog. Marken består till till stor del av vitmossa och är klart ytfuktig. Den är sådd utan markberedning innan och nu kommer det bra med tall men även en hel del gran. Såddblandningen bestod till största delen av tall, men en del granfrö var inblandade också. Och så kommer det massor av björk förstås.

När vi röjer generellt så vill vi spara så mycket mat som möjligt kvar till klövviltet. Och det gör vi genom att spara björk som är undertryckt tallen och granen. Det vill säga, den björk som är lägre än tallen får vara kvar. Ser vi någon RASE (Rönn, asp, sälg och ek) så sparar vi det även om det övertoppar tallen, för det är ju klövviltets favoritmat. Ek har vi väldigt lite av i Bergslagen i vår skog men på vissa ställen kommer det en del rönn, tyvärr inte här. Men lite sälg fanns det. Det finns lite olika teorier huruvida man ska ta bort all löv och på så sätt inte locka in älgen i planteringen överhuvudtaget och att man då skulle slippa betesskador. Vi tillhör inte den skolan, utan vi försöker skapa så mycket mat som möjligt för klövviltet och på så sätt få ha våra tallar ifred. Det här behöver man också kombinera med sådd av tall (inte plantering), eftersom man vid sådd kan få upp 8 – 10 000 plant/hektar och då klarar man också lite betning. Lyssna gärna in när vi intervjuar en expert på området, Märtha Wallgren på Skogforsk. Vi intervjuar henne i avsnitt 2 av vår podd och den kan ni lyssna på här.

Om man vill se hur den 9-åriga tallsådden såg ut i somras så spelade vi in en liten film om den som ni kan se nedan.

Bosse i den 9-åriga tallsådden