Förberedelser inför slutavverkning

 

De senaste veckorna har varit intensiva i vårt skogsbruk. Vi håller bl a på att förbereda en slutavverkning som skall ske i vinter. Det är en hel del förberedelser. Man kan göra det enkelt för sig och träffa en inköpare och komma överens om vilket område eller trakt som ska avverkas och låta inköparen och hens organisation sköta allt det praktiska men vi jobbar inte så. Vi vill göra mycket själva och på så sätt styra avverkningen som vi vill ha den. Det vi brukar börja med är att markera yttergränserna, det är ju en förhållandevis enkelt jobb.

När det är gjort så markerar vi fröträd. Då letar vi efter fina tallar med stora kronor som kan ge mycket kott och frön de kommande 5-7 åren. Vi brukar landa på ca 40-50 frötallar per hektar och det är ganska få men eftersom vi ändå sår tall och planterar gran så räcker det. Vi tycker manuell sådd och frötallar kompletterar varandra. Genom att så manuellt får du upp mycket plant direkt och en del kommer såklart att betas men det gör inget för det finns alltid nya plant som kommer upp, både från det du sått men även från den naturliga föryngringen. Fördelen med den naturliga föryngringen är att det blir ett tillflöde av nya plant varje år under många år och på så sätt blir det mera mat till älgen. Nackdelen/risken med frötallar är att du får vindfällen som måste tas hand om.

Markberedningen blir också bättre med ett färre antal frötallar. Vi markerar frötallarna genom att spraya blå färg på dem.

Bosse markerar en frötall

Sen letar vi naturvärdesträd eller träd som kan utvecklas till dito, dvs träd som är gamla, grova eller avviker på något sätt. All rönn, sälg, en och andra avvikande trädslag blir också naturvärdesträd. Minst 10/hektar ska vi ha. Är det större områden som ska sparas, t ex ett kärr eller bäckområde, så bandar vi av hela området. När vi gör detta så håller vi även utkik efter underväxande gran, dvs gran som kommer upp under den stående skogen. Den sparar vi och får bli en del i nästa skogsgeneration. För något år sedan bandade vi av 18 stycken mindre ytor med underväxande gran på en 8 hektar stor avverkning. Granarna som kommer underifrån brukar varierar i storlek från en halvmeter till 6-8 meter i höjd, men i år var det mest smågran på någon halvmeter vi hittade.

Vi brukar också ta höjder på de största träden för att på så sätt ta fram ståndortsindex. Det kan ju variera rätt mycket över beståndet. Ja, jag glömde nämna att vi förhoppningsvis har underröjt området året innan. En hel del jobb med andra ord men nu har vi kommit långt i arbetet inför årets avverkning och det är skönt. När vi är klara så ska inköparen ut och göra sitt traktdirektiv till maskinförarna. Jag har testat att göra egna direktiv, men eftersom våra system inte är helt kompatibla så blev det en del dubbeljobb. Men i framtiden så kan jag gissa att vi gör detta själva också. Eller delar av det i alla fall, vi får se, det händer mycket inom digitaliseringen inom skogsbruket just nu.

 

Bo och Per poddar.