Mera gallringsstämpling

I veckan har vi fortsatt vår stämpling av vinterns gallringar. Det mesta är gjort men vi har lite kvar. Jag tror vi kommer att landa på ca 17 hektar gallring, vilket är mycket med våra mått mätt. Vi hade inte tänkt stämpla allt, men vi fick upp farten och det har gått så pass bra allt blir nog stämplat av oss. I år har vi inte dragit några stickvägar själva och det spar mycket tid.

Jag skrev om en tidigare gallringsstämpling och det var en första gallring. Det vi stämplat i veckan har varit en andra gallring på en lite annorlunda mark. Det är nämligen en gammal mossodling, där det står en blandning av tall och gran och tallen är stamkvistad. Innan stämpling stod det ca 620 stammar/hektar. Ca 350 tall och 270 gran och beståndet är 72 år gammalt. I och med att det är en gammal mosse så är marken inte speciellt bördig, tidigare hade min far problem med att träden fick bleka, gula barr och slutade växa. Det var nog speciellt granen det hände med och det berodde på näringsbrist. I en mosse saknas det ofta mineraler som kan brytas ned till näringsämnen, speciellt saknas fosfor och kalium. Kväve finns det.

Stämplat

Min far löste problemet genom att skicka på lite NPK och då började skogen må bra igen. Det här var många år sedan och skogen har sett frisk ut, tills nu vill säga. Nu har granbarkborren hittat hit och ett antal granar är drabbade i området. Därför fokuserar vi denna gallring till att ta bort framförallt granen. Tanken är att vi ska få en fin timmerställning när vi är klara men en del gran blir kvar förstås, vi vill inte ha några luckor. Då kommer vi till den ständiga frågan: Hur många stam/hektar ska vi ha kvar?

En som ska bort

Vi brukar ha som riktpunkt att när skogen är 55 år ska vi ha 550 stam/hektar om det är en tallskog. I en granskog vill vi minst ha det dubbla, 1100/ha. Sedan får nästa åtgärd bero på hur skogen utvecklar sig. Men det här beståndet är äldre och i en ren timmerställning som är färdig (dvs inga planerade åtgärder innan slutavverkning) kan vi tänka oss 300-400/ha. Tallen har en bra förmåga att producera även vid ganska låga stamantal, enligt oss. Men nu har vi med en del granar och den kan ju stå betydligt tätare så vi kanske landar på 400-500 stam/ha. Vi får se när vi är klara, ett antal provytor kommer vi att göra.

Stämplingen har gått bra, vi tittar som vanligt efter skadade/krokiga/dåliga träd som ska bort och eftersom tallen är stamkvistad (och i potent ålder), vill vi ha kvar den där det är lämpligt. Granen ställer vi kvar när det inte finns bra tallar i närheten. Och de här lite yngre granarna som har etablerat sig underifrån försöker vi också spara. De växer bra, har mycket barr och är så pass unga och starka att granbarkborren inte har rått på dem. De är ju betydligt yngre än de här 72 åren och kommer att växa fint i många år.

Blandskog

Vi passar även på att banda upp de gamla skotarvägarna medans de är lätta att hitta. Kommer det 50 cm snö blir det svårare.

Här har det gått en skotarväg