Var går gränsen?

För ganska många år sedan kom Gunde Svan ut med en bok som heter ”Var går gränsen?” Titeln syftar på att han hela tiden jobbade med att flytta sina gränser, både fysiskt och psykiskt. Han kunde vara rätt extrem i vissa fall, men så var han ju världens bästa skidåkare en period också. Han visste att för att utvecklas måste man testa och flytta sina gränser ibland. Det här gäller inte bara elitidrottare utan i högsta grad även oss själva, både till vardags och i vårt arbete. Komfortzonen trevlig, men där sker ingen utveckling.

Andra gränser som är mera statiska och viktiga att känna till är sin skogsfastighets gränser. Vi har två fastigheter, en i Bergslagen och en i Småland och den i Småland består av två skiften och det gör delvis den i Bergslagen också. Jag skriver delvis för ett av skiftena i Bergslagen är pyttelitet och innehåller en massa kulturlämningar så den låter vi utvecklas fritt (bl a innehåller den ett spännande projekt, en grävd kanal med lite oklar bakgrund som står på listan att utforska). Men sammantaget är det många gränser att hålla reda på och i de flesta fall ser man det enkelt genom äldre gränsmarkeringar och beståndsgränser. Numera är det också lättare att hitta gränsen i och med att vi har skogsbruksplanen i en app och med hjälp av mobilens GPS, så kan man se var man är i förhållande till gränsen på kartan, som i sin tur kommer från Lantmäteriet.

En digital skogsbruksplan med fastighetsgränser

Men i ett par fall har min far och jag varit lite osäkra var gränsen går exakt så vi har tvingats leta efter den. Ibland så stämmer inte lantmäteriets koordinater med verkligheten och då gäller verkligheten. Inte som när jag för många år sedan sprang O-ringen i Göteborg. På en etapp hade det blivit ett fel i kartritningen och det var ritat en kraftledningsstolpe för mycket. För att inte förvirra alla 20 000 orienterare från jordens alla hörn satte arrangören upp en extra stolpe. I det fallet gällde kartan, ett undantagsfall.

Så lantmäteriet kan ha fel i sina kartor och då blir det fel också i din plan. Jag har ingen större erfarenhet av detta men jag gissar att det är ganska ovanligt, men det är bra att veta att det kan förekomma.

Vad ska man leta efter när man letar efter gränsen i skogen då? Jo, flera saker. Gränsstenar, råstenar och gränsrösen är bra. De här råstenarna är ofta spetsiga. Det kan också vara mindre gjutna stenar/fundament. Gamla pinnar nedstuckna i marken, ofta av gran eller en. Målningar på träd är ganska vanligt (de kan ju i och för sig vara gjorda på senare tid och har då kanske inte ett så stort historiskt värde) eller andra markeringar på träd. Det kan också vara diken eller stenmurar. Ett rör nedslaget i backen kan det också vara, det är nog den vanligaste markeringen som använts idag vid ny markering av en gräns.

En gränssten och en gränspinne

Om man hittar en råsten som varit överväxt av mossa eller något annat så är det bra om man tar bort mossan lite försiktigt så stenen syns bättre.

Här går gränsen

En annan sak man kan tänka på när det gäller gränser är att röja gränsen lite då och då så att den är tydlig. Gör det gärna tillsammans med grannen, så att man är överens från början. Det gäller ju i högsta grad också om gränsen är oklar och man letar efter den, ta med grannen då också.

Om ni vill, precis som Gunde Svan, flytta era gränser så gör det i träningsspåret, i ert privata liv eller i arbetslivet, men flytta inte fastighetsgränsen. Läs mera om  fastighetsgränser, vilka regler som gäller och hur man hittar dem på Lantmäteriets hemsida här.