Så kan vi öka tillväxten i skogen med 20%

I torsdags förra veckan spelade vi in en ny podd, avsnitt 65, och i fredags kom den ut att lyssna på. Ämnet vi hade var Skogsstyrelsens rapport som nyligen kom. Rapporten heter ”Skogsskötsel med nya möjligheter” och beskriver hur vi kan öka tillväxten i skogen med 20% fram till 2050. Det är 13 områden med 88 olika aktiviteter som leder fram till tillväxtökningen och den här rapporten är klart läsvärd, tycker vi. Hela rapporten är på över 200 sidor plus 100 sidor bilagor så det är en diger lunta, men sammanfattningen är klart greppbar, den är på drygt 20 sidor. Det är 13 personer som varit med och tagit fram rapporten och det är en kompetent skara.

Fina plantor

Som så ofta är det en delmängd som står för största effekten och man pekar på tre områden som beräknas stå för 70-80% av tillväxtökningen, nämligen Aktiv klövviltsförvaltning, Bästa möjliga skogsodlingsmaterial och Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Det sistnämnda området handlar om beskogning, röjning och gallring i rätt tid, bl a finns det en tabell med där generella råd om antal plant på olika typer av marker finns med.

Jag tycker man ska läsa rapporten, tycker man den är för mastig, börja med sammanfattningen. Den räcker långt och man kan se rapporten som en handbok i skogsskötsel. De synpunkter som min far och jag luftar i podden är bland annat att vi saknar kopplingen till kvalitet i skogen och jag pratade med Clas Fries (som är en av författarna till rapporten) om detta och hans kommentarer var att det var en avvägning mellan tillväxt och kvalitet och den här rapporten fokuserade på tillväxten.

Plant på tillväxt

Överlag så finns det mycket bra material om skogsskötsel på Skogsstyrelsens hemsida. Vi har den här rapporten och så har vi hela Skogsskötselserien. Har ni missat den så har ni en guldgruva att ösa ur. Skogsskötselserien består av 20 stycken delar som beskriver i detalj olika delar av skogsskötsel och det här är också läsvärt. Skogsstyrelsen får ofta kritik, både från miljöhållet och från skogsbrukare, men när det gäller material kring skötsel så är de duktiga och förtjänar beröm, tycker jag.

Jag skickar med lite länkar så kan ni läsa vidare:
88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent   (Skogsstyrelsens hemsida)

Skogsskötselserien  (Skogsstyrelsens hemsida)

Skogspodden avsnitt 65 – 20% ökad tillväxt (Skogspoddens hemsida)