Markberedning och fröblandning

Vi ska ju snart börja så och idag har vi ägnat oss åt en del förberedelser inför detta. Bland annat så har vi varit och kikat på de marker vi ska så och speciellt hur markberedningen ser ut. På ett ställe tyckte vi att vi behövde komplettera den befintliga markberedningen med att gå lite djupare på ett par ställen. Vi vill ned så vi ser mineraljorden bitvis. Nu hade vi ju tur eftersom Ove var i närheten med sin lilla grävare så han fick hjälpa till och öka på där det behövdes.

Ove och hans grävare
Bosse inspekterar markberedningen

Vi gjorde även ett annat stopp i skogen för att träffa Jonas och diskutera ett par saker. Vi hamnade då bakom en timmerbil som höll på och lasta. Det var bra, för det ligger fortfarande mycket virke kvar i skogen och nu när värmen börjar komma så vill vi förstås ha ut det så inte granbarkborrarna börja svärma där. Eller de får svärma där, men då gäller det att få ut virket innan deras avkommor flyger ut. Så det känns ju säkrast om virket kunde transporteras ut nu. Det lustiga med den timmerbilen var att föraren satt i hytten och styrde kranen. Första gången jag ser något sådant men jag pratade med chauffören sen och hon berättade att hon använt det systemet i två år nu så det var ingen nyhet. Intressant utveckling!

Lasta från hytten, ser ni kameran?

När vi kom tillbaka till gården blandade vi till våra frön inför sådden. Bosse hade beställt 3,4 kg (mest tall) till vår sådd i Bergslagen och vi blandade till en 80% tall – 20% gran blandning, som vi kommer att använda oss av. Man ska tänka på att hantera frön varsamt, de tål inte för kraftiga stötar. Vi passade på att konstatera att vårt sårör rymmer ca 350 gram frö, vilket räcker till knappt 1,2 hektar (räkna med 300 gram/hektar).

Granfrö och tallfrö

Att notera är att granfröna och tallfröna skiljer sig något åt. Om ni ser på bilden så ligger det ca 175 gram granfrö på toppen av 700 gram tallfrö. Tallfrön är mera varierande i färg medans granfröna är mera homogena i färgen. Lite kuriosa!

Vi har också ägnat ganska mycket åt att förbereda en film vi ska spela in i morgon. Från början var det tänkt att vi bar skulle prata sådd men vi har utvidgat den till att handla om beskogning generellt. Vi har skissat på ett ganska ambitiöst inspelningsschema, får se om det är möjligt att hinna med på en dag. Jag återkommer med resultatet lite senare!