Röjning i en 11-årig tallsådd

Vi blev klara med sådd igår, det var inte alls mycket att så här i år. Idag har vi fortsatt med en röjning, som vi påbörjade i höstas. Det är en 11 årig tallsådd som vi röjer löv i. I sådden finns det också en del gran och de fuktigare partierna är planterade med gran. Hela beståndet är stort, runt 6-7 hektar. Det var en familjebeskogning, alla var med. Jag och Mats (min svåger) planterade gran i svackorna och resten av familjen sådde tall (med en del granfrö i). Också hade vi frötallar kvar också så det blev mycket plantor.

Den här beskogningen har utvecklats mycket fint. Visst har det betats en del av älg, men inte så farligt. Det är fördelen med att så, man får upp så mycket stam så det finns både mat till älgen och fina stammar kvar till oss.

En del, som är lite försumpad, är otroligt tät. Där har vi inte riktigt hängt med i röjningen, men vi kommer dit också vad det lider.

Jag såg en gran som stod på en mager del av beståndet och den har lidit kraftigt av torkan som var här främst 2018. Ett exempel på hur illa det kan gå om man inte ståndortsanpassar rätt. Man ser att den inte knappt inte vuxit på två år och nu blommar den med honblommorna som kommer att bli kottar. Vackert, men stor risk att den dör. I vilket fall så är den försvagad och efter.