Inspelning av podd i Målilla och släpp av filmer

Vi hann med mycket i Vassemåla i Småland i veckan. Vi sådde tall två dagar, röjde en dag och så besökte vi en fin skogsfastighet utanför Målilla för att spela in en podd. När vi röjde vår tallsådd så fick vi besök av Sebastian. Vi känner honom via älgskötselområdet i Vimmerby, där han är ordförande. Han är också mycket intresserad av skogsbruk, är jägmästare och jobbar på Södra. Det är alltid intressant att träffa honom, diskutera skogsbruk och få höra om skogsbruket runt om i Vimmerbytrakten. Han berättade att det finns ett ökande intresse för sådd av tall bland många och det är kul tycker vi.

Bosse och Sebastian

Fastigheten vi besökte i Målilla ägs av Thomas Johansson och han är en engagerad och kunnig skogsägare som har ett par demonstrationshägn på sin fastighet. Har har dessa demoytor i samarbete med Södra och vi var där för att spela in ett poddavsnitt.

Bosse, Thomas Johansson, Tomas Andersson och Carl-Johan Olsson. Här står vi inne i hägnet.

Poddintervjun handlar om ”Kraftsamling tall” och viltbetessituationen i allmänhet i Götaland. Det blev ett bra och intressant samtal som kommer i nästa podd om två veckor. Tomas Anderssom är projektledare för ”Kraftsamling tall” som är ett projekt som Södra har dragit igång sedan en tid. Huvudsyftet är att få flera att anlägga tall på tallmark och att få ned betesskadorna. Här kan ni läsa mera om projektet.

Man såg tydligt skillnaden innanför och utanför hägnet. Thomas berättade att när det kommer besökare från Länsstyrelsen eller politiker så brukar de bli stumma när de ser skillnaderna mellan inne och ute.

Hägn med stängsel ända ned till marken
Hägn med en öppning på runt 40 cm nedtill. för att släppa in allt vilt utom älgen
Utanför hägnet

Jag skrev tidigare om att vi hade spelat in några filmer om vårt sätt att beskoga. Det blev hela 15 stycken korta filmer, varav en del är nu klara. Jag kommer att lägga upp dem på Skogspoddens youtube kanal, så gå gärna in där och prenumerera så får ni en notis när det kommer nya filmer.

Här kommer introduktionen till serien nedan: