Besök av Jan Hedberg och Skogsresor

Idag hade vi ett trevligt besök av Jan Hedberg och en grupp skogsintresserade resenärer. Jan, som är en sann entreprenör, driver ett företag som heter Skogresor och det är enkelt beskrivet temaresor för skogsägare och naturintresserade. De gör resor till skog och natur runt hela världen, bland annat till den Amerikanska västkusten där man besöker och ser de jättestora träd som växer där. I år har Jan tyvärr tvingats ställa in utlandsresorna men då har han snabbt ställt om och arrangerar nu ett antal resor inom Sverige, bland annat i Bergslagen. Han hörde av sig och frågade om vi hade möjlighet att ta emot ett antal besökare och prata om vårt skogsbruk, vilket vi gärna gjorde förstås. Läs mer om Jans företag och resor här.

Vi känner Jan, som är mycket sympatisk och kunnig, sedan tidigare, bland annat så fick vi Guldkvisten vid samma tillfälle, våren 2018. Och vi har intervjuat honom i en podd, nr 54, som handlar om mångbruk. När Jan inte jobbar med skogsresor kör han ambulans (!)

Jan Hedberg till vänster

Vi började med att berätta hur vi anlägger våra ungskogar, det vill säga, vi planterar gran och sår tall. Just att så tall gör att vi får upp täta plantskogar, 8 000 – 10 000 plant/hektar och då tål beståndet en betning av klövvilt, utan att bli helt förstört. Vi anlägger bara blandskogar, vilket vi anser blir en trevligare skog med dessutom en mindre risk för framtida bakslag i form av insektsangrepp, rötsvampar, torkskador, granbarkborrar osv.

Fina höstfärger

Vi berättade också att vi stämplar nästan alla våra gallringar själva, vilket gör att vi får bra kontroll på stamvalet och kan fokusera på de riktigt raka stammarna.

Det blev en del bra diskussioner också, vilket alltid är bra. Bland annat när vi berättade om våra skogliga prioriteringar, som är:
1) Styrka och stabilitet, dvs anlägga och sköta skogen så att den blir stormfast, klarar snötryck, innehåller en variation som gör den mindre känslig för olika angrepp.
2) Produktion av hög sågtimmerkvalitet
3) Hög volymproduktion genomståndortsanpassning, rätt proveniens, kort kalmarkstid och välslutna röjda ungskogar
Vi prioriterar även rikligt med viltbete, hög biologisk mångfald, skogliga skönhetsvärden och oskadade kulturmiljöer.

Sedan var det dags för lunch i skogen och det hade Jan med sig så det räckte till oss också.

Efter lunch, som vi intog vid ett bestånd där vi nyligen gallrade bort granen så att nu står det en fin timmerställning av tall. De flesta tallar är stamkvistade och lämpligt nog så hade vi en bräda från beståndet där man ser hur en stamkvistad bräda ser ut efter ett antal år. Man ser tydligt att veden som växer efter stamkvistningen blir kvistfri. En toppkvalitet helt enkelt!

Sen dök frågan upp, vilket den ofta gör, om man får betalt för jobbet man gör när man stamkvistar och vid vilken ålder man ska skörda den kvistrena tallen. Så svåra frågor kan vi förstås inte svara på nu. Vi ber att få återkomma med svar, om sådär 40-50 år…