Vem vinner – Granen eller tallen?

Vår vanligaste beskogningsmetod är som jag skrivit om tidigare att plantera gran och så tall mellan granarna i kombination. Vi får ofta frågan om inte granen växer ifrån tallen och får för stort försprång som tallen aldrig tar ikapp. Det här är en berättigad fråga som vi bevakar löpande och idag beslöt vi att gå igenom ett bestånd noggrant för att kontrollera tillståndet.

Beståndet är nio år gammalt, är 2,3 hektar stort och ligger delvis i en sluttning mot öster. Beståndet planterades med gran, runt 2250 plant/hektar och sedan såddes tall mellan granarna (ca 300 gram/hektar). Vi har röjt det både 2017 och 2019, enbart löv ingen gran eller tall är röjd än.

Jag passade på att ta ett antal bilder på beståndet när vi gick igenom det i morse och eftersom det var dimma så blev korten fina.
Vad anser ni om konkurrenssituationen mellan granen och tallen?

När vi sett beståndet från vägen har vi tyckt att granen tagit över men det intrycket hade vi inte efter vår promenad. Visst finns det några granar som har fantastiskt långa toppskott i år men de är inte så många. Det finns också tallar med riktigt långa toppskott, även om de ligger lite efter granen.

Som ni ser så finns det också ganska mycket björk kvar även om vi nyligen röjt. Vi röjer försiktigt så vi spar mycket mat till klövviltet och vi vill förstås få upp en del björk som huvudstammar också.

Här ser man hur kraftigt rönnen är betad men man ser också att tallen är oskadd. Vi såg flera platser där älgen gått fram och också flera legor.

Det blev mycket bilder på en gång men det var så fina förhållanden idag så jag passade på att ta många bilder. Den här ungskogen kommer fint och för närvarande är vi inte oroliga för att granen tar över men vi följer utvecklingen.

Här ser man hur årets toppskott är ungefär lika långt som de två föregående årens skott tillsammans. Det har varit väldigt gynnsam växtsäsong i år och vi får se hur det kommer att se ut nästa år. Men vi har fortsatt förtroende för vår beskogningsmodell.

För övrigt är frötallar i dimma är alltid vackert!