Besök av AB Karl Hedin

Det har varit en intensiv vecka i skogen för oss. Det händer att vi får besök i skogen men den här veckan har vi haft två besök och det tror jag är första gången. I går hade vi äran att få besök av AB Karl Hedin och några av deras leverantörer, dvs skogsägare i trakterna kring Köping – Lindesberg. Niclas, Daniel och Gunnar från Karl Hedin hade förberett det väl och hade med egen ved i skogen så Niclas ordnade kokkaffe till alla vid samlingen på morgonen. Niclas och Gunnar känner jag sedan tidigare, jag har bland annat gått min motorsågskurs hos dem. Daniel var relativt ny inköpare så det var första gången jag träffade honom och det var en trevlig bekantskap.

För att få lite variation beslöt Bosse och jag oss att prata om lite andra saker jämfört med den tidigare besöket i veckan. Mycket blir ju förstås det samma, såsom vår beståndsanläggning och hur vi sparar så mycket löv som möjligt till viltet och hur vi stämplar våra gallringar själva. Men vi berättade också vad vi gjort i veckan och hur man som självverksam småskalig skogsägare kan göra mycket själv och att man inte alltid behöver ta efter storskogsbrukets lösningar. Många var mycket intresserade och det blev bra diskussioner om olika metoder. Vi brukar ofta påpeka att vårt sätt är inte det enda, det finns många olika sätt att bruka sin skog på. Och vi försöker hela tiden hitta nya bättre metoder. Kaizen försöker vi leva efter.

Ovan visar Bosse en gammal granskog med runt 1000 stammar/hektar och ett virkesförråd på drygt 500 m3sk/ha. Ett fint bestånd som i ena kanten har lockat en del granbarkborrar. Just det här beståndet var väldigt oskött och hade mycket björksly kring granen när min farfar köpte fastigheten 1958 berättade Bosse. Jag hör nya historier om skogen vid sådana här exkursioner, Bosse har ju skött den här skogen i 60 år så han har sett hur bestånden utvecklats.

Vi kikade också på ett yngre sått tallbestånd där vi röjde och stamkvistade för två år sedan. Kul nog så var det några andra som också stamkvistar tallen så det blev en bra diskussion kring det.

 

Efter en lunch så visade vi vårt kanske finaste bestånd, en timmerställning med runt 450-550 tallar där de allra flesta är stamkvistade i låg ålder. Vi visade också brädan som är framsågad ur beståndet och där man ser hur den kvistfria brädan ser ut. Gunnar från Karl Hedin, har lång erfarenhet av att syna stamblock och knivfaner berättade lite om vad man ska tänka på om man är ute efter att odla den allra högsta kvalitén. Bland annat nämnde han att det är viktigt att tallens krona är jämn och symmetrisk. Är den ojämn och har övervikt åt något håll, vilket det ofta blir om tallen står för trångt, så kan centrum på stocken flyttas och skapa en skevhet hos stocken. Det här gäller när tallen börjar bli lite större, när den är i plantstadiet vill den stå trång för att inte få för yviga grenar, minst lika viktigt.

Den här lilla filmen nedan är från just det här beståndet.