Är detta Bergslagens Jurassic Park?

Mitt inne i skogen har vi ett hägn. Det har funnits där länge, vi har gjort en del jobb i närheten av det de senaste 4-5 åren när jag har jobbat i skogen. Först var det en röjning inklusive stamkvistning i ett tallbestånd straxt öster om hägnet och förra vintern gjorde vi en avverkning väster om hägnet. Varje gång jag har varit i närheten så har stängslet stått där och det har lite sett ut som om vi hade någonting instängt där, ungefär som i Jurassic Park. Men syftet har varit tvärtom, det vill säga stängslet har hållit klövviltet borta från de lite speciella träden som växer där inne.

Det är inte så stort, mindre än en hektar och det har stått cirka 25 år så de träd som skulle skyddas mot betning är nu rätt stora. Det är rätt mycket olika sorters lärk där inne och den lyser fint gul nu när barren börja ramla av. Det finns också några Hemlockgranar, de kan bli jättestora i Amerika men våra är mera normalstora. Än så länge i alla fall. Några tallar från Balkan finns där också och en hel del vanliga tallar, granar och björkar.

Hemlockgran

Det finns också en vacker tall från Balkan, lite oklart vad den heter.

Men nu har hägnet gjort sitt och snart är det dags för oss att gallra beståndet och dessutom tänkte vi flytta hägnet till ett bestånd som vi avverkade i vintras och där vi tänkte plantera björk. Björken är eftertraktad av klövviltet, vilket är bra för då äter den mindre tall. Nackdelen är att nästan inga björkar blir raka och eftersom vi tänkte köpa in förädlade björkar så vill vi prova hägna in dem. Vi blev inspirerade av Bo Karlsson utanför Södra Vi. Han hade fantastiskt fina björkbestånd så nu vill vi också prova odla förädlad björk.

Så planen är att ta ned hägnet, rulla upp det på rullar och sedan låta en skotare eller liknande maskin frakta dem till det nya beståndet, där vi sätter upp det på nytt. Det är inte speciellt långt, kanske 400-500 meter bara men det stora jobbet är ta ned och sätta upp hägnet.

Vi började med att röja fritt runt hägnet så vi kan rulla det och att en skotare ska kunna ta sig fram.

Sedan fick vi rycka loss nätet där det växt fast i marken. Och klippa upp det där det växt in i träden och de träden var vi noga med att fälla så att vi inte har ståltråd i några tallar.

Sedan var det ”bara” att rulla ihop stängslet i lämpliga storlekar. Bara och bara, det var lite småbökigt som ni kanske förstår. Det fastnar i det mesta men som tur är hade vi hjälp av Alf, som är stor och stark.

Vi hann inte riktigt klart men runt hälften ordnade vi på ett par timmar så det gick ju ändå smidigt. Och det blev fint efteråt. Gallring ligger inte så långt bort i det här beståndet.

Det här ser bra ut. Har man skarpa ögon ser man att en tall på höger sida om linjen där hägnet har gått har ett vitt band runt sig och det visar att den är stamkvistad.