Skogsstyrelsens ”Mera Tall” filmer saknar något

Häromdagen släppte Skogsstyrelsen sex stycken filmer som handlar om ”Mera Tall” projektet. Det är sex trevliga och korta filmer som beskriver projektet samt lite grand om tallens fördelar, ståndortsanpassning, hur man kan föryngra tallen och ett par filmer om klövviltet. Filmerna är på fyra-fem minuter och de som som medverkar i filmerna är bland annat Rickard Sandström (fd projektledare för Mera Tall, Skogsstyrelsen), Anders Nilsson (Riksjaktvårdskonsulent Jägarförbundet), Anna Stridsman (Skogsvårdschef Sveaskog),  Christer Karlsson (Försöksledare SLU) och Märtha Wallgren (Viltekolog på Skogforsk) samt en del andra personer.

Skogsstyrelsen har fått ihop ett kompetent gäng och jag har träffat både Märtha och Rickard tidigare. Rickard känner jag väl, han har besökt oss i Bergslagen och vi har visat hur vi föryngrar tallen genom sådd och naturlig föryngring (sedan filmerna spelades in har Rickard bytt jobb och lämnat Skogsstyrelsen).

Man hittar filmerna på Skogsstyrelsens Youtube kanal och man kan även prenumerera på deras filmer där så man inte missar några nya filmer som de släpper. Jag tycker filmerna är bra och sevärda. De förklarar kort och enkelt den bakomliggande orsaken till varför vi har problem med stora betesskador (obalans mellan vilt och bete) och vad projektet ”Mera Tall” går ut på och hur de jobbar, vad och hur klövviltet äter mm. Vi får också tips på hur man kan föryngra tallen och de pratar om plantering, maskinell sådd och naturlig föryngring samt att man kan kombinera metoderna.

Men här tycker jag de har missat att nämna manuell sådd. De pratar bara om maskinell sådd och det kan förstås vara en bra metod men varför tar de inte upp manuell sådd alls? Borde de inte också nämna att det går utmärkt att så direkt utan markberedning i vissa fall? Och det hade väl inte skadat att nämna att blandskog också kan vara ett bra alternativ. Här får Skogsstyrelsen och ”Mera Tall” projektet bakläxa.

I slutet av förra veckan var Bosse och jag ute och inventerade en manuell sådd av tall som vi gjorde våren 2018 i Bergslagen. Ni kanske kommer ihåg att sommaren 2018 var extremt torr och på många platser i landet tog skogen mycket stryk av torkan och granbarkborrarna fick ett stort uppsving i antal (även om det antagligen började redan sommaren 2017)? Våren var sen och vi anordnade en exkursion för Skogspoddens lyssnare och temat var just tallsådd i kombination med plantering av gran, allt under en fröträdställning. Kul nog så var det ett stort intresse av exkursionen och jag tror det var runt 60 personer som kom och deltog.

Våren 2018, Bosse pratar sådd

En sak som vi gjorde på exkursionen var att alla fick själv prova att så tall, ett uppskattat inslag! På det här hygget så lämnade vi ca 40 frötallar/hektar och sedan planterade vi ca 1250 granar/hektar och slutligen så sådde vi manuellt 300 gram tallfrö (ca 50 000 frön) mellan granarna. Och det var markberett det mesta förutom en mindre del som bestod av vitmossa, där sådde vi direkt i mossan.

Vårt syfte med inventeringen i förra veckan var att se hur mycket plant som kommit upp och om det var dags att ta ned fröträden eller om vi ska låta dem stå ett tag till. Vi har ju haft en del vindfällen här och skulle det visa sig att vi har tillräckligt med plantuppslag så kan vi ta ned frötallarna, men det vill man inte heller göra för tidigt. I södra och västra delen av föryngringen ser det ut så här:

Som ni ser så kommer det upp mycket tallplantor mellan granarna. De flesta är antagligen sådda av oss men det finns förstås självföryngrade plantor i olika storlekar också. När vi sedan gick längre norrut i beståndet blir det något magrare och där såg vi färre tallplantor.

Här ser man granarna sticker upp och det kan finnas mindre tallplantor under snön som vi inte ser men skillnaden mot södra delen är markant. På en del håll såg det bättre ut förstås.

Ja, vi får kanske vänta med att ta ned frötallarna tills vi ser hur det ser ut under snön. Ett alternativ är att ta ned dem i de södra och västra delarna (där det kommer mycket tall) och låta dem stå kvar i den magrare norra delen, vi får se hur vi gör.

Hursomhelst så är manuell sådd en metod som fungerar och kan vara lämplig för den aktiva skogsbrukaren och som komplement till Skogsstyrelsens filmer om föryngring av tall lägger jag upp två av våra filmer från vår Youtube kanal där vi visar våra såddmetoder, myllsådd och ytsådd.