Vad är det jag inte förstår?

Något som jag har funderat på en del på sistone och som dyker upp allt oftare i texter och i olika diskussionsforum inom skogen är den allt sämre lönsamheten för skogsägaren. Detta samtidigt som skogen ska användas till allt möjligt och ersätta olja, betong, stål, plast och en del andra material. Och just nu går sågverken för högtryck, exporten av svenskt sågat virke är rekordstor, delvis beroende på pandemin delvis beroende på att Kanadas sågverk går på sparlåga beroende på att 800 miljoner m3 blivit förstört av deras barkborre (Mountain pine beetle).

Sågverken tjänar bra med pengar, vilket är mycket bra förstås för då får väl markägaren en del av detta? Nja, inte om man har skog i Mellansverige, där är priserna på timmer rekordlåga. Tom lägre än i norra Sverige, vilket är ovanligt, se graf nedan.

Från Danske Bank ”Skog och Ekonomi”

Att timmerpriserna är lägre i Mellansverige än i norra Sverige är ovanligt och förvånande. Priserna i södra Sverige ligger just nu en bra bit högre än resten av landet och jag har läst att Södra redan höjt priserna två gånger på timmer. På massaved är utbudet och lagren mycket stora så där lär priserna vara pressade länge. Får vi se några höjningar av timmerpriset även i norra och mellersta Sverige snart? Eller vad är det jag inte förstår?

En annan intressant graf på samma tema hittar jag i en tidning från Skogforsk. Den heter Vision och finns att läsa gratis på nätet här. Hela deras nummer tre har just lönsamhet som tema och är läsvärd.

Från Skogforsk tidning Vision nr 3 2020

Bilden ovan visar att skogsägaren fått mindre betalt för sitt virke (bruttovirkesvärdet) men att minskade kostnader har ändå gett ett relativt stabilt resultat för skogsägaren. Det sistnämnda visar den orange lägre grafen i figuren ovan, ca 175 kr/m3. Men det blir antagligen svårt att fortsätta med de effektivitetsvinster som har krävts för att hålla lönsamheten stabil trots ett lägre bruttovärde. Tidningen skriver mycket om att kanske har trenden vänt nu och att flera saker har blivit betydligt dyrare den sista tiden (arbetskraft, transporter, bygga vägar etc).

Hur man än vänder och vrider på det så är min känsla att nettot för skogsägaren har i bästa fall stått stilla men antagligen minskat de senaste 10-20 åren. Jag har ju inte själv den erfarenheten så jag har svårt att vara säker men jag tar gärna input från mina läsare. Vad säger ni som är, likt mig, liten privat skogsägare? Hur har trenden i er lönsamhet i skogen sett ut de senaste 10-20 åren?