En smart lathund hjälper till med ståndortsanpassning och beskogningsmetod

När vi besökte Sveaskog förra veckan för att spela in podd 79 (som nu finns att lyssna på) berättade Stefan Toterud att de jobbar mycket med ståndortsanpassning och val av beskogningsmetod. De hade tagit fram en egen lathund för detta som jag blev nyfiken på. Stefan visade den och det är en excelfil där man kan indata såsom markfuktighetsklass, markvegetation, jorddjup och  jordtextur mm få tips om trädslag och föryngringsmetod. Hela matrisen bygger på boken ”Skogsmarkens ekologi – ståndortsanpassat skogsbruk” av Jan-Erik Lundmark, som för övrigt är far till Tomas Lundmark som vi intervjuat i avsnitt 50 och får väl sägas vara den forskare på SLU som deltar flitigt i skogsdebatten.

Nu var Stefan och Sveaskog så generös att han delar med sig av sin lathund.

Stefan Toterud, Sveaskog

Några tankar kring lathunden innan ni kaster er över den. Ofta tycker jag själv att ska man använda en sådan här lathund så bör man förstå den så pass bra att man bör göra den själv. Bara copy – paste blir sällan bra men ta idén till själva utformningen och skapa din egen lathund och se den som Stefan och hans kollegor gjort som en inspirationskälla. Det som gäller för Sveaskog i Bergslagen gäller kanske inte för din mark och din skötselfilosofi. Så använd den med försiktighet och förstånd.

Beslutstöd Föryngring version 20_05_05. Sveaskog Bergslagen

Ovan finns den i pdf format så det går fint att ladda ned den och skapa en egen variant i excel eller på något annat sätt.

Viktor, Stefan och Bosse