Nu är den här – Ledarbloggen

Så och skörda. Det är grunden för vår civilisation. Det var när människan började bruka jorden som grunderna för dagens civilisation uppstod. Och, som det brukar heta, resten är historia.

Men trots att brukandet av jorden och skogen är grundläggande för oss höjs i dag allt fler röster som inte bara är kritiska mot hur naturen brukas, utan mot brukandet i sig. Den omfattande vurmen för orörd natur som hörs i den för tillfället oerhört infekterade skogsdebatten lär vara ett uttryck för det.

Att hänga med i alla av skogsdebattens många turer är samtidigt svårt. Det är en snårskog, som det lätt blir.

Edvard Hollertz, ledarskribent ATL. Foto: Lasse Hejdenberg

Ambitionen med den här bloggen – ATL:s ledarblogg – är att hjälpa till att guida i det politiska landskapet såväl som genom det brukade svenska landskapet. Vi kommer att försöka skriva om högt och lågt. Och det blir såklart om långt mycket mer om skog. Om allt som berör lantbruket.

Som läsare vet ni också var vi står – och vad vi står för. Vi vill att människan ska få fortsätta att så och skörda sin täppa på jorden.

Vi som skriver här är Tord Karlsson och Edvard Hollertz. Tillsammans med många andra skribenter utgör vi ATL:s ledarsida.

Tord Karlsson, ledarskribent ATL. Foto: ATL

ATL:s ledarsida är partipolitiskt obunden. Den står på landsbygdsföretagarnas sida, särskilt de som är verksamma inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad. ATL:s ledarsida verkar för företagens möjligheter att växa och utvecklas och vara lönsamma. Och den värnar om rättsstaten och en stark äganderätt.