Grymt förslag om vildsvinskött

Det ska bli i alla fall lite enklare att sälja vildsvinskött framöver. Det föreslår Livsmedelsverket i ett förslag som lämnades till regeringen i förra veckan.

Så här skriver verket:

Livsmedelsverket föreslår att de jägare som gått den särskilda utbildningen under ett år får leverera högst 10 oavhudade vildsvin och kött från 10 vildsvin direkt till konsument. Alla jägare får under ett år lämna högst 75 oavhudade vildsvin till livsmedelsbutiker och restauranger. Alla jägare kan även fortsättningsvis lämna ett obegränsat antal vildsvin till vilthanteringsanläggningar.

Vildsvin. Arkivbild. Foto: Hans Dahlgren.

Förändringen är välkommen för i stort sett alla. På samhällsnivå behöver motivation öka för att skjuta vildsvin. Ökad avskjutning krävs för att minska trafikolyckorna och för att minska skadorna i lantbruket.

För den enskilde jägaren öppnar dessutom mindre krångel i hanteringen av vildsvinskött en möjlig inkomstkälla. På det sättet kan fler få i alla fall lite mer av brödfödan från det stora intresse som jakten för många är. Vildsvinskött på tallriken är dessutom ett bra miljöval.

Regler har behövts

Samtidigt har det funnits skäl till att vildsvinsköttet har varit omgärdat av fler regler än andra köttslag. Problemet är som bekant att vildsvin kan vara bärare av trikiner. Och det här har lett till omfattande krav från det offentliga – på provtagningar och att köttet ska ha hanterats av en vilthanteringsanläggning för att få säljas vidare till konsument. Dessa krav har lett till höga kostnader.

I dag framstår många av de här försiktighetsåtgärderna från det offentliga som överdrivna, givet att köttet i stort hanteras väl. Men när de infördes fanns skäl till försiktigheten.

Vildsvinet var utrotat och har återetablerat sig i Sverige först under de senaste årtiondena. Det här innebär att kunskapen kring hur köttet ska hanteras inte har varit spridd på samma sätt som för annat vilt, varken bland jägare eller konsumenter.

Nu har däremot marknaden mognat. Kunskapen har växt. I det läget är det fullt rimligt att avreglera, vilket nu sker i små steg.

 

Edvard Hollertz