Här huggs skog ner för att bli Dagens Nyheter

Dramatiken är stor när Dagens Nyheter fortsätter sin artikelserie om skogsbruket. ”Här huggs skog ner för att värma svenska hem”, lyder rubriken på dagens reportage från Estland.

Skogsbruk. Arkivbild. Foto: Thomas Adolfsén/TT

Har blivit kontroversiellt

I snart tre månader har DN granskat olika sidor av skogsbruket. Den återkommande gestaltningen – eller vinkeln – i DN:s artiklar är att skogsbruk är ett miljöproblem. Och det är lite konstigt. Att det verkar vara kontroversiellt att hugga skog. En aktivitet som har byggt dagens välfärdssamhälle och nu – med ökat miljötänkande – bygger det hållbara samhället.

Men innan vi går vidare: Som en av landets allra viktigaste och största näringar ska skogsnäringen självklart tåla granskning. Transparens är bra. Däremot bör det ställas krav på en balanserad rapportering. Världen är inte svartvit.

Utan skog inget papper

För skogsbruket är i stort en hållbar verksamhet. Och i stort sett allt blir bättre. Tekniken. Kunskapen. Miljöhänsynen.

En mängd fantastiska produkter har också sitt ursprung i skogen. Som Dagens Nyheter. Utan skogsavverkningar inget papper.

Och en bra rubrik för att berätta om allt fantastiskt som sker tack vare skogsbruket vore ”Här huggs skog ner för att bli Dagens Nyheter”.

För när skogar huggs är det inte slutet för träden. Det är även en början.

Efter avverkningen

Efter en avverkning är målet att maximalt utnyttja den avverkade skogens förmåga att lagra koldioxid. Träråvaran kan bidra till en klimatsmart omställning och att uppfylla regeringens mål om en cirkulär bioekonomi.

Träbaserade produkter kan ersätta betong, stål, bomull och fossila bränslen. Stora utsläppare ska bort. Och i forskningsanläggningar utvecklas nya smarta produkter av trä.

Där träden har huggits fortsätter också livet. Efter en avverkning i Sverige finns det kvar träd, sparade av naturhänsyn. Och bland stubbarna av de gamla träden planteras nya av skogsbrukarna. Om ungefär två generationer kan det vara dags att hugga igen. Det som tar vid är ett långsiktigt företagande.

Långsiktig kapitalism

Skogsbruk är ofta en verksamhet av det där långsiktiga och brett värdeskapande slaget, som har efterlyst allt mer. Bland annat i det Världsekonomiska forumets uppdaterade manifest (2020) som behandlar meningen med ett företag.

Det är också när skogen huggs som Sverige blir rikt. Varje år kastar mängder med fartyg loss från svenska hamnar fullastade med trävaror för världsmarknaden.

Sverige är världens näst största exportör av papper, massa och sågade trävaror. År 2019 levererade skogsindustrin ett förkrossande exportvärde – 150 miljarder kronor.

När skogar huggs är det för att bygga framtiden.

 

Edvard Hollertz