Glöm inte punkt 26

Regeringen Löfven är bortröstad. Det blev slutligen konflikterna kring januariavtalets punkt 44 – den om reformerad hyresmodell – som fick de rödgröna på fall. Men regeringens hantering av punkt 26 borde vara lika omdiskuterad.

Regeringen Löfven, innan nederlaget i riksdagen.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Enligt portalmeningen i punkt 26 ska den privata äganderätten till skogen stärkas och värnas. Det har ännu inte infriats, och det kunde redan innan riksdagens misstroendeomröstning ifrågasättas om det skulle ske i enlighet med avtalet. Den rödgröna regeringen är full av interna spänningar i frågor som berör jord och skog. Och nu är såklart frågetecknen än fler om vad som blir utfallet.

Det som ändå kan konstateras är hur skogsfrågorna har hanterats under regeringen. De skogsförslag som ligger på bordet är många en bra bit ifrån de som förespeglades när januariavtalet ingicks.

Skogsutredningen – som var den stora utredning om skulle stärka äganderätten – lämnade som huvudförslag att skydda en halv miljon hektar fjällnära skog. Omkring 7 000 markägares äganderätt vägde plötsligt lätt.

Artskyddsutredningen, även den ett resultat av januariavtalets skogsuppgörelse, gick en liknande väg. Ett av förslagen i den kan innebära att såväl arbete i skogen under våren som den första vallskörden i jordbruket omöjliggörs.

Läs mer om utredningarna i fredagens ledare av Tord Karlsson: ”Tveksamma framsteg för äganderätten”

Och så här går det att fortsätta. Under senare år har inte utvecklingen gått i någon särskilt frihetlig riktning för svenskt skogsbruk. Rättsutvecklingen kring Århuskonventionens talerätt ger allmänheten allt mer att säga till om hur en markägare brukar sin skog. Från EU märks även fler oroande initiativ som kan slå hårt mot svenskt skogsbruk, så som taxonomin.

EU-kommissionen sände också nyligen upp en möjlig testballong, med syftet att stärka Bryssels kontroll över skogsbruket. Trots att Europaparlamentet röstat nej till att förbjuda hyggen bara för någon månad sedan så dyker samma förslag upp igen i ett utkast på EU:s nya skogsstrategi.

Läs mer om de läckta uppgifterna från EU-kommissionen i ledarbloggen: ”Svensk skog ska inte centralstyras från Bryssel”

Att den svenska regeringen faller i ett läge när EU på allt fler sätt ifrågasätter att skogsbruk är en nationell kompetens är samtidigt potentiellt farligt. Det riskerar att försvaga Sveriges kraft och förmåga att stå emot. Nu skulle det även behövas fokus på att förhandla formerna för den gemensamma jordbrukspolitiken.

När regeringskrisen är över krävs en regering som på allvar värnar svenskt jord- och skogsbruk – och som kan infria löftet om att värna och stärka den privata äganderätten till skogen.

 

Edvard Hollertz