Konsten att angöra en våtmark

4 januari, 2019

Om det inte vore för mig skulle barnen inte kunna åka skridskor här. De åker nämligen på min anlagda våtmark. Alla vet att små killar gillar att gräva och kladda med lera. För några av oss går det inte över. Själv har jag byggt cirka 20 hektar våtmark. En mycket bra affär.

 

Det finns flera olika anledningar till varför jag anlade våtmarkerna. Först och främst ville jag återskapa det landskap som fanns här när jag var liten. Nu går det återigen att åka skridskor här på vintrarna. Ibland är det nästan folkfest, som förr i tiden. Sen har det blivit mer fågel och vilt, även om vi bara jagar vid våtmarken ett fåtal dagar per år. Man gör en god insatts för omgivande vatten genom minskade utsläpp av växtnäringsämnen, ökad biologisk mångfald och förbättrade möjligheter till rekreation.Och sist men inte minst så har vi nu 20 hektar som ger inkomster i stället för bara kostnader inte minst genom EU-stöd.

 

Att anlägga en våtmark betyder i praktiken att man lägger om produktionen till vattenbruk för minst tjugo år framöver. Ditt beslut kommer att påverka även nästa ägare. Lägg därför med fastighetens marknadsvärde i kalkylen, vilket kan göra våtmarken mycket fördelaktig kontra annan produktion. Och räkna med att en våtmark kostar mellan 80 000 kronor och 200 000 kronor per hektar att anlägga.

Lite länkar

Mina våtmarker kommer att dyka upp här på bloggen ganska ofta. För dem som redan nu vill läsa mer om konsten att anlägga en våtmark kan läsa här eller se mycket uppskattad film med mig om våtmarker här

 

Jag heter Rickard Axdorff, tack!
De flesta träden står upp
I natt så blåste täcket av mig!