Lugnande bud till P1 lyssnaren

10 januari, 2019

Vi kommer alla att dö men inte på grund av att svenska bönder brukar sina skogar.

 

Jag som många andra bönder lyssnar ofta på radio när vi jobbar. Det är därför bönder är så allmänbildade. Igår när jag skötte om mina djur lyssnade jag på SR programmet Ring P1. Dit ringde en upprörd person som lät påskina att svensk skogspolitik och svenskt skogsbruk är förfärlig. Ja, lika dåligt som skövlingen av Borneos regnskogar. Och om skogen inte sköts på hans sätt så kommer det gå riktigt dåligt för mänskligheten. Jag kan lugna er. Vi kommer alla att dö men inte på grund av att bönder i Sverige brukar sina skogar.

 

Dubbla stolar

Men samtalet till Ring P1 har en djupare kärna. Det handlar nämligen även om vad man som tjänsteman på en myndighet får, kan och bör uttrycka offentligt. Mannen som ringde in på morgonen är en välkänd person i skogliga kretsar som har figurerat flitigt i media. Bland annat på grund av att han både är anställd av Länsstyrelsen och på fritiden är engagerad i olika miljöorganisationer.

På grund av detta dubbla ”engagemang” har han blivit varnad av sin arbetsgivare för att hans arbete ansågs som förtroendeskadlig bisyssla. Det går att läsa mer om detta på nätet. Vi som brukar natur måste kunna garanteras att det inte finns personer med personliga agendor i offentlig förvaltning. Agendor som förespråkar odemokratiska arbetsmetoder eller går på tvärs med politiken. Det är den offentliga förvaltningens eget ansvar att säkerställa att förtroendet för myndigheterna inte raseras ytterligare.

Blir mer aktsam 

När tjänstemän på arbetstid ringer till riksradion och i skarpa ordalag ifrågasätter den politik som hans egen arbetsgivare ska verkställa späder det på en mycket skadlig misstro mot hela den offentliga apparaten.

I radioinslaget framställs helt vanligt svenskt skogsbruk som skövling. Svenskt skogsbruk jämförs med avverkningar av regnskogar i Borneo. Skogen förmänskligas till ett slags väsen som kommer dö om vi brukar den enligt dagens metoder och ta mänskligheten med sig. Lösningen som presenteras är att skydda ännu mer produktiv skog och den skog som inte är skyddad ska brukas kalhyggesfritt. Lyssna gärna på radioinslaget och bilda dig en egen uppfattning.

För egen del blir jag bara mer och mer aktsam i mina kontakter med olika myndigheter här på gården, och detta radioinslag gjorde inte saken bättre.

Jag heter Rickard Axdorff, tack. axdorff@yahoo.com
Att skapa ordning och reda…
De flesta träden står upp