Att skapa ordning och reda…

11 januari, 2019

… och en lärdom i på slutet. Idag håller jag på att göra upp med lite gamla synder. Jag ska skapa ordning på gårdskontoret. Strukturera alla papper i olika mappar och sen ska de arkiveras är tanken.

 

Eftersom jag har samma kontor som min far hade och någon egentlig rensning inte skedde när jag köpte gården för tolv år sedan så har det samlats rätt mycket på hög. Och i takt med att högarna vuxit sig allt högre blir det bara svårare och svårare att hitta igen de dokument man behöver. Men snart är det slut på det.

 

Det har än så länge dykt upp okända ritningar på gamla ladugårdar, gravbrev från församlingen, kontrakt på olika typer av grödor, arrendeavtal från Hedenhös tid, testamenten som behöver ses över och så vidare. Men den största högen, jag är inte färdig än, är den som handlar om olika typer av markupplåtelser och ledningsrätter.

Dagens lärdom

Jag har hittat mycket spännande papper men vet ni, innehållet i dem håller jag lite hemligt. Jag kan dock konstatera att årtalet på de flesta kontrakt som har med försäljning av olika produkter på gården att göra inte spelar så stor roll. Priset på det som är försålt är i stort sätt det samma över tid per enhet.

Dagens lärdom: vill ni andra att landsbygden ska fungera så behöver ni betala mer och vi bönder behöver ta mer betalt för våra produkter. Se där, ytterligare en lärdom denna dag.

Jag heter Rickard Axdorff, trevlig helg!

 

Skogen central i överenskommelsen
Lugnande bud till P1 lyssnaren